Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat ieri cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea Art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Motivele cererii sunt următoarele:

  1. „Având în vedere că, potrivit Articolului I pct. 3 din O.U.G. nr. 58/2013, se desființează Comitetul Național de Inițiativă, considerăm că această soluție nu este justificată întrucât Comitetul Național de Inițiativă, conform legii, și-a îndeplinit obligațiile ce vizau înscrierea camerei agricole la nivel național și aprobarea comitetelor de inițiativă de înființare a camerelor agricole. Prin desființarea Comitetului Național de Inițiativă, alegerile pentru camera agricolă la nivel național nu vor mai putea fi validate și finalizate”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  2. „Totodată, potrivit Articolului I pct. 3 din O.U.G. nr. 58/2013, implicarea prefectului în înființarea, prin ordin, a comitetului județean de inițiativă contravine Art. 2 alin. (1) deoarece camerele agricole sunt organizații apolitice”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  3. „Menționăm că modalitatea de înscriere a modificărilor și completărilor statutului-cadru este corectă, astfel cum prevede Art. 8 din Legea nr. 283/2010, în forma republicată, sens în care nu se justifică abrogarea alin. (2) al acestui articol, prin Articolul I pct. 4 din O.U.G. nr. 58/2013”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  4. „De asemenea, prin Articolul I pct. 7 din O.U.G. nr. 58/2013 se prevede că în cazul fermierilor nu mai este necesară depunerea unei liste de susținători pentru alegerea ca membru al colegiului județean. Astfel, potrivit Legii nr. 283/2010, în forma republicată, alegerea membrilor colegiului județean al camerei agricole se făcea prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole județene propuse de „fermieri înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia (Art. 10 alin. 1 lit. h); fermieri tineri cu vârsta de până la 30 de ani înscriși în listele electorale, cu condiția depunerii unei liste de susținători de minimum 25 de alegători înscriși în listele electorale, pentru fiecare dintre aceștia” (Art. 10 alin. 1 lit. i). Apreciem că forma legii republicată este cea corectă întrucât, pentru a fi ales, este nevoie de o susținere din partea unui grup de alegători. Mai mult, o asemenea formă de înscriere pe listele electorale ar putea fi discriminatorie față de ceilalți participanți la alegeri. În acest context, corelativ nu putem fi de acord nici cu Articolul I pct. 8 coroborat cu pct. 29, prin care se abrogă modelul Listei pentru susținerea unui candidat ca membru al colegiului județean al unei camere agricole județene”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  5. „În ceea ce privește Colegiul Camerei Agricole Naționale, potrivit dispozițiilor Art. 12 alin. 7 din Legea nr. 283/2010, în forma republicată: „Funcția de președinte este asimilată funcțiilor de demnitate publică, conform legii.”. Abrogarea acestui alineat prin pct. 13 al alineatul I din O.U.G. nr. 58/2013 nu se impune având în vedere că, odată cu calitatea de demnitar acordată președintelui, acestuia îi incumbă și o serie de obligații ce țin de integritatea și transparența funcției pe care o îndeplinește”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  6. „Cu privire la Articolul I pct. 15 din O.U.G. nr. 58/2013, prin care se are în vedere abrogarea Art. 15 referitor la patrimoniul camerelor agricole, menționăm că fără patrimoniu acestea nu pot funcționa, așadar este necesară menținerea textului actual de lege”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.
  7. „Menținerea Art. 21 și Art. 22 din Legea nr. 283/2010, în forma republicată, referitoare la relația cu autoritățile administrației publice, considerăm că este justificată de necesitatea consultării tuturor fermierilor, de reducerea birocrației, permițându-se luarea unor decizii corecte de către funcționarii statului”, se arată în documentul publicat de Administrația Prezidențială.

„Având în vedere aspectele semnalate, precum şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea Art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în sensul modificării textelor legale ce fac obiectul prezentei reexaminări”, se mai precizează în documentul citat.

Reprezentanții LAPAR au criticat în numeroase rânduri noile prevederi privind înființarea și funcționarea Camerelor Agricole.