Tot ce trebuie sa stii despre procedura de corectare a erorilor de anulare a codului TVA din oficiu

Facebook
Twitter

In Monitorul Oficial din 3 august 2016, au fost publicate doua proceduri privind domeniul TVA, respectiv OpANAF nr. 2011/2016 si OpANAF nr. 2012/2016.

„Se remarca procedura de reinregistrare in scopuri de TVA si mai ales procedura de corectare a erorilor de anulare a codului TVA din oficiu. Daca ar fi sa facem o analiza, apreciem ca aceasta procedura de corectare a erorilor este deosebit de bine venita in contextul intregii proceduri privind TVA. Procedura analizata astazi se adreseaza societatilor al caror cod de TVA a fost anulat din oficiu de autoritatea fiscala, ce considera ca indeplinesc conditiile de a se reinregistra in scopuri de TVA prin cererea adresata organului fiscal”, spune consultantul fiscal Adrian Benta.

Cu aceasta ocazie se actualizeaza si formularul 099 Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, cod 14.13.01.10.11/9.1.

Se remarca in mod deosebit ca aceasta procedura trebuie analizata concomitent cu prevederile OpANAF nr. 2012/2016 ce adopta procedurile de corectare a erorilor generate fie de anularea din oficiu eronata a codului de TVA fie de inscrierea eronata in scopuri de TVA.

Potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, anularea inregistrarii in scopuri de TVA din oficiu este generata de mai multe cauze din care amintim:

 • nedepunerea deconturilor de TVA pentru o perioada consecutiva de 6 luni sau 2 trimestre consecutive pentru persoanele ce au ca perioada fiscala trimestrul pentru TVA;
 • neefectuarea de achizitii sau vanzari in sfera TVA pentru o perioada de 6 luni;
 • inregistrarea inactivitatii temporare la Registrul Comertului;
 • declararea inactivitatii fiscale pentru alte motive legale cum ar fi expirarea sediului societatii, conform procedurilor din Codul de procedura fiscala.
 • nejustificarea capacitatii economice de a fi platitor de TVA in urma analizei efectuate de ANAF asupra informatiilor din formularul 088;
 • inregistrarea din eroare in scopuri de TVA, cand nu permitea legea;
 • inscrierea in cazierul fiscal al administratorilor sau al unor asociati ori al societatii de fapte interzise, prevazute in legislatia cazierului fiscal.

 Toate aceste situatii conduc la invalidarea codului de TVA din oficiu de catre autoritatea fiscala. Daca sunt inlaturate cauzele ce au condus la invalidarea codului de TVA societatea poate solicita reinregistrarea in scopuri de TVA conform procedurii analizate astazi.

OpANAF nr. 2011/2016 este structurat in 5 sectiuni distincte, o sectiune cu caracter general, ce contine prevederi aplicabile in toate cazurile prezentate anterior cand se anuleaza inscrierea in scopuri de TVA si 4 sectiuni cu caracter particular, detaliindu-se in caz concret procedurile aplicabile.

Persoana interesata depune cererea de reinregistrare in scopuri de TVA, formular 099, insotita de documentele ce atesta eliminarea cauzelor de anulare a codului de TVA.

Ordinul contine formularele efective utilizate in cadrul acestei proceduri armonizate cu prevederile actuale ale Codului fiscal.

 OpANAF nr. 2012/2016 adopta o procedura de actualizare a vectorului fiscal efectuata din oficiu privind:

 • inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA;
 • anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA;
 • corectarea erorilor privind inregistrarea sau anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA.

 In foarte multe situatii, anularea inregistrarii in scopuri de TVA s-a efectuat prin decizie emisa de sistemul electronic al ANAF ce constata nedepunerea deconturilor de TVA pentru 6 luni.

In multe dintre aceste cazuri, deconturile de TVA au fost depuse la registratura ANAF fara sa fie prelucrate sau au fost transmise electronic, existand confirmarea de primire si din diverse considerente nu se regasesc in evidenta ANAF. O astfel de situatie a condus la invalidarea codului de TVA al respectivului operator economic insa este o eroare evidenta.

In acest sens, Capitolul 4 din OpANAF nr. 2012/2016 adopta procedura de indreptare a erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA. Astfel, in cazul in care se constata ca persoanei impozabile i s-a anulat din oficiu in mod eronat codul de TVA, aceasta va fi reinregistrata in scopuri de TVA.

In aceasta situatie se emite un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA in care se mentine data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatul fiscal anterior. Certificatul emis se comunica persoanei impozabile, conform prevederilor din Codul de procedura fiscala, fie direct la registratura ANAF, fie prin posta ori prin publicarea pe site-ul ANAF.

Pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile de la art. 316 alin. (17) din Codul fiscal, astfel:

 • „(17) Cand se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA conform prezentului articol, ca urmare a unei erori, aceasta va fi inregistrata, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsa intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA persoana respectiva isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, mentinandu-se data inregistrarii in scopuri de TVA anterioara. Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 297 – 301 , considerandu-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform prezentului articol.”.
 • Din analiza textului normativ observam ca prin corectarea erorii ce a dus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, din punct de vedere faptic, societatea este repusa in calitatea de platitor de TVA cu cod valid de TVA si pentru perioada in care aceasta a avut codul de TVA anulat.
 • Pe de o parte societatea va avea dreptul sa deduca TVA de la achizitiile efectuate in scop taxabil, respectandu-se si celelalte conditii corelative, iar clientii persoane impozabile pot deduce TVA de la achizitiile efectuate de la aceasta societate si pentru perioada in care codul de TVA al acesteia a fost anulat.
 • Daca la momentul anularii codului de TVA societatea era inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari, aceasta va fi reinregistrata si in acest registru cu ocazia corectarii erorii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE