Ce trebuie sa stie un fermier din zona defavorizata ca sa primeasca subventia pentru animale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referinţă și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014.

Potrivit documentului, în anul 2014, în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se acordă prime producătorilor agricoli crescatori de animale, din speciile bovine și ovine/caprine, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA cu cod unic de identificare, o singură dată pe an, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:

 1. schema decuplata de productie în sectorul lapte;
 2. schema decuplata de productie în sectorul carne;
 3. schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine.

În cursul acestui an, producatorii de lapte şi de carne de vita si producatorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zone defavorizate, beneficiaza de ajutor specific în functie de efectivul de animale detinut/beneficiar/categorie din urmatoarele categorii:

 1. vaci de lapte;
 2. bivolite de lapte;
 3. taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;
 4. femele ovine/caprine.

Condiţii de eligibilitate şi modalităţi de acordare a ajutoarelor

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acordă crescatorilor de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. exploataţia de bovine să fie înregistrata in Registrul National al exploatatiilor la data solicitarii primei;
 2. solicitantul sa fie inregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cota 2013-2014;
 3. solicitantul sa fi livrat şi/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta 2012-2013.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda pe cantitatea de lapte produs si inregistrat la livrari şi/sau vanzari directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cota 2012-2013.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda producatorilor agricoli din zona defavorizata care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta de 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE ;
 • exploatatia de bovine este inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data de referinta 31 ianuarie 2013 si la data solicitarii primei.

Prima pentru schema decuplata de productie in sectorul carne se acorda pentru minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent în exploatatie la data de referinta.

Pentru crescatorii de bovine, nou-înregistrati în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cota 2013 -2014, prima prevazuta prin schema decuplata de productie în sectorul lapte se acorda producatorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • exploatatia de bovine să fie înregistrata în Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;
 • solicitantul să fi livrat şi/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cota 2013-2014.

Pentru exploatatiile de bovine infiintate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, prima prevazuta prin schema decuplata de productie în sectorul carne se acorda în mod corespunzator producatorilor agricoli care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;
 • exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Prima pentru schema cuplată de producție în sectorul ovine/caprine se acordă crescătorilor de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • efectivul din exploataţie cu cod ANSVSA să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;
 • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;
 • efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru vaci de lapte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
 • să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;
 • vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 • vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care deţin mai multe exploataţii cu cod primit de la ANSVSA şi solicită ajutor specific pentru vaci de lapte pentru un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul a maximum 15 capete de vaci de lapte pe beneficiar.

Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru bivolițe de lapte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;
 • bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
 • bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din: vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art.2 lit.a); şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau tauri din rase de carne.
 • efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 • să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
 • să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
 • animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepția vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Pentru taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, ajutorul specific se acordă:

 • o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:
 • pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013 – 30 mai 2014,
 • pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din exploatație cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;
 • pentru tineretul mascul existent în exploatație care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;
 • pentru tineretul femel existent în exploatație până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni până la data de 30 mai 2014.

b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;

c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

Producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, care solicită ajutor specific pentru female ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
 • efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 • femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

Unde și când trebuie depuse cererile de subvenție

Pentru a beneficia de ajutoarele specifice, solicitanţii trebuie să depună cererea unică de plată pentru fiecare beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, în perioada 18 aprilie – 30 mai a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoțită de documente generale și documente specifice fiecărei categorii de animale în funcție de schema aplicată.

Documentele generale obligatorii:

 • copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
 • copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură numai pentru exploatatii noi;
 • adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
 • copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1760 /2000 în cazul exploatațiilor de bovine sau ale Regulamentului nr.21 /2004 în cazul exploatațiilor de ovine/caprne;
 • document coordonate bancare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE