AFIR

Tineri fermieri: 10 sfaturi utile la accesarea fondurilor europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Tinerii fermieri pana in 40 ani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile de pana la 50.000 euro pe proiect in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a gestiona cat mai bine un asemenea proiect, este necesar ca fermierii sa citeasca Ghidul Solicitantului, aferent submasurii Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, publicat de AFIR.

Pentru a veni in sprijinul tinerilor agricultori prezentam principalele 10 aspecte de care trebuie sa tineti cont la accesarea banilor europeni.

1. Primul aspect important se refera la varsta fermierului. Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

2. De asemenea, pentru a fi eligibil un solicitant trebuie sa aiba o exploatatie agricola cu o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO si sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA.

3. Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea Cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

4. Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic/ asociat majoritar si administrator) poate primi sprijin prin aceasta submasura. In cadrul unei familii, doar unul din membri (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Masurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, in situatia preluarii exploatatiei de la sot/ sotie nu se acorda punctaj la selectie pentru preluare integrala. Aceste conditii vor fi verificate si in cadrul Cererilor de finantare depuse prin intermediul unui Grup de Actiune Locala, cat si celor din teritoriul ITI. Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si valabile la momentul depunerii Cererii de finantare.

5. Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina parti sociale/ actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole sau in alte forme de organizare constituite conform OUG 44/ 2008, cu exceptia cooperativelor agricole si grupurilor de producatori. Un tanar fermier poate face parte dintr-o cooperativa agricola sau un grup de producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia mentinerii statutului de sef al exploatatiei agricole.

6. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de administrare cu drepturi depline in calitate de sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole, pentru prima data. Transferul exploatatiei se realizeaza prin intermediul documentelor de proprietate si/ sau arenda si/ sau concesionare. Exploatatia agricola cu dimensiunea cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO produce in principal produse agricole vegetale si/ sau animale (materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor. In dimensiunea economica a exploatatiei agricole, culturile si animalele care asigura consumul uman si hrana animalelor trebuie sa reprezinte peste 75% din total SO, atat in anul 0 (conform definitiei din prezentul Ghid al solicitantului) cat si la solicitarea acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului).

7. In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejectiile de origine animala) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existenta si conforma cu normele de mediu in vigoare (dupa caz).

8. Tanarul fermier (care se instaleaza) trebuie sa isi stabileasca domiciliul in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata (in cazul in care domiciliul nu este astfel stabilit).

9. Prin Planul de afaceri trebuie sa se demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole, astfel incat sa reiasa modul in care se va dezvolta/moderniza exploatatia agricola, cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii si cele suplimentare propuse prin proiect, cu mentinerea criteriilor de selectie si eligibilitate, indeplinite la finantare, pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

10. Planul de afaceri trebuie sa prevada cel putin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant in vederea dezvoltarii exploatatiei vizate pentru sprijin. In cazul nerespectarii obiectivelor suplimentare, sumele acordate vor fi recuperate (dupa caz) proportional cu ponderea obiectivelor neindeplinite sau nu va mai fi acordata a doua transa/ va fi acordata partial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii impreuna cu cele suplimentare) reprezinta 100%. Proportionalitatea se aplica la intreaga suma de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu si suplimentar) va fi considerat ca avand o pondere egala pentru calcularea recuperarii proportionale a sprijinului. Prin urmare, in cazul neindeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri, sprijinul se va recupera in acord cu ponderea aferenta obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar si nerealizate din prima transa de sprijin si/ sau din cea de-a doua transa de sprijin, in functie de valoarea sumei care necesita a fi recuperata din valoarea totala sprijinului. In cazul in care una sau mai multe actiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost indeplinita, obiectivul suplimentar va fi considerat neindeplinit.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE