Termen-limită pentru producătorii din zonele defavorizate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează potenţialii beneficiari că termenul-limită pentru depunerea cererilor de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate”, în cadrul celei de-a doua sesiuni, este 13 decembrie 2013.

Programul este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), potrivit HG. nr. 898/2013 de modificare şi completare a  H.G. 786/2013.

Cuantumul ajutorului specific se calculează anual de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în lei, la cursul euro – leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fără a depăsi 6,5 euro/cap. Plăţile pentru ajutorul specific anual se efectuează după finalizarea controlalelor şi supracontroalelor în sistem administrativ şi la faţa locului, până la data de 30 iunie a anului următor.

Condiţii de acordare generale sunt:

  • exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013;
  • ovinele/caprinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;
  • solicitanţii deţin registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;
  • ovinele/caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

Condiţiile de acordare specifice:

  • beneficiarii solicită ajutor specific comunitar pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete, femele din speciile ovine/caprine, inclusiv, care au vârsta de minim un an la data de 31 august a anului de solicitare;
  • femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute în exploataţie pe o perioadă de retenţie de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zonă defavorizată;
  • beneficiarii respectă standardele de econdiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate în fermă.

Documente generale şi specifice sunt cele specificate în actul normativ inițial, respectiv H.G. nr. 786/2013, cu abrogarea literei „f „ a alin. (1) din  art. 7  şi modificarea alin. (1), litera „e”, după cum urmează: „e) adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, în care atestă ca ovinele /caprinele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia proprie/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse  în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi sau copia  Formularului de identificare F1 pentru animalele născute în exploataţie şi/sau documente de provenienţa, respectiv formularul de mişcare F2/factură/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploataţii după caz”.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale administrative pentru toate cererile depuse şi un control la faţa locului până la termenul limită al perioadei de retenţie, la minim 10% din totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor pentru un efectiv de minim 5% din numărul de animale solicitate, precum şi un supracontrol la faţa locului la minim 1% din totalul beneficiarilor.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE