Primăria Municipiului Timişoara a finalizat plantarea a peste 8 hectare de teren accidentat, de la periferia oraşului, cu salcie energetică ce va fi folosită drept biocombustibil pentru incineratorul Colterm.

Plantația a fost înființată în Zona Ciarda Roşie, o suprafaţă de teren de 8,11 hectare, aflat  în administrarea Consiliului Local şi alocat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/03.08.2013 ca amplasament  pentru amenajarea de spaţii verzi.  Au fost utilizaţi 110.880  butaşi de salcie energetică aclimatizaţi,  proveniţi de la producători  autorizaţi. Până în acest moment, cheltuielile pentru amenajarea plantaţiei de salcie energetică s-au ridicat la 67.378 lei, sumele fiind asigurate din bugetul  local al Municipiului Timişoara. În cursul primăverii anului 2014 se vor realiza şi lucrările de ierbicidare.

„Întrucât terenul este traversat de linii electrice aeriene, afectate de reglementări privitoare la  asigurarea de zone de protecţie, realizarea unor spaţii verzi şi amenajări peisagistice cu vegetaţie arboricolă sau arbustivă, ori ca spaţiu verde pentru recreere nu este posibilă. Totuşi, există posibilitatea realizării unei amenajări cu vegetaţie arbustivă cu o înălţime mai redusă”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Salcia energetică (Salix viminalis) este o specie arbustivă ce creşte sub formă de tufă, a cărei lujeri ating o înălţime de cca 4 m, în condiţii de recoltare anuală. Are o creștere rapidă (de până la 3-3,5 cm/zi în perioada de creştere activă) şi o mare putere de regenerare, putând produce, începând cu anul II-III de la plantare, în medie 30 tone de biomasă anual/hectar.

Salcia energetică se poate utiliza ca şi biocombustibil cu o mare putere calorică (~4900 Kcal/kg ~ 18-20 MJ/kg ~ 5,5 KW). De asemenea, se poate utiliza în industria lemnului şi hârtiei, în industria farmaceutică, în horticultură – pentru constituirea unor perdele de protecție, atât a culturilor cât şi a căilor de comunicație, la ameliorarea terenurilor degradate. Din biomasă se pot obține brichete şi peleţi.

„Salcia energetică are capacitatea de a valorifica bine terenurile improprii altor culturi – în primul rând terenuri cu exces de umiditate,  dar şi terenuri degradate şi poluate. Cultura se poate exploata circa 25 de ani”, a mai precizat Nicolae Robu.

Edificarea unei plantaţii vizează o succesiune de operaţiuni agricole. Pregătirea terenului se realizează ca pentru orice altă cultură agricolă, plantarea s-a făcut în rânduri gemene la 75 cm. între ele, alternând cu intervale de 1,5 m. S-au utilizat circa 13.860 butaşi/ha. Cultura se va întreţine curată de buruieni prin ierbicidare, cât şi prin efectuarea de praşile mecanice şi manuale. De asemenea, plantaţia va beneficia de o fertilizare de bază şi fertilizări suplimentare odată cu lucrările de întreținere, cât şi după fiecare recoltare. Întreţinerea culturii curată de buruieni, în special în anul I, este esenţială pentru producţiile viitoare.

Începând cu anul II-III, în funcție de tehnologia aplicată, anual sau o dată la 2 ani, se va trece la recoltarea culturii sub formă de lujeri sau de așchii, manual sau utilizând combine autopropulsate sau tractate.

Plantaţia de salcie energetică va contribui astfel la o mai eficientă utilizare a terenurilor municipalităţii, la o nouă abordare locală privitoare la producerea de biomasă exploatată într-o manieră sustenabilă, care să fie utilizată ca biocombustibil, pentru producerea de energie, cu emisii scăzute de CO2. Municipiul Timişoara, prin Strategia privind schimbările climatice şi Planul strategic de acţiune privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice,  are ca obiectiv major reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul Municipiului Timişoara cu cel puţin 20% până în anul 2020.