septembrie 17, 2021

Sustinerea liceelor agricole, din nou pe masa oficialilor de la agricultura. Ce s-a decis?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In sedinta Guvernului din data de 9 iulie 2020 a fost adoptata o Hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Astfel, se creeaza cadrul legal necesar privind stabilirea modalitatilor si conditiilor in care se realizeaza finantarea celor 57 de licee cu profil preponderent agricol de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 care completeaza Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Sustinerea financiara se realizeaza in baza unui Program anual de finantare a investitiilor specifice activitatii de invatamant, precum si a cheltuielilor materiale necesare functionarii liceelor, aprobat prin hotarare de catre consiliul de administratie al liceului, pe baza unei fundamentari si este avizat de catre autoritatile administratiei publice locale pe raza carora functioneaza respectivele licee si se aproba de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Finantarea cheltuielilor se asigura de la bugetul de stat catre bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat.

De asemenea, in vederea relansarii invatamantului liceal agricol, MADR vizeaza si imbunatatirea calitatii procesului de invatamant printre care: sustinerea infiintarii de noi specializari/calificari profesionale care sa fie in concordanta cu noile cerinte ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de scolarizare, imbunatatirea structurii organizatorice a liceelor, perfectionarea cadrelor didactice de specialitate, reactualizarea manualelor scolare, organizarea stagiilor de practica functie de cerintele si optiunile elevilor si ale angajatorului, precum si promovarea invatamantului dual.

Prin implementarea acestor masuri de dezvoltare a invatamantului liceal agricol romanesc, MADR urmareste realizarea obiectivului de intinerire si profesionalizare a fortei de munca din agricultura in concordanta cu progresul realizat in acest sector.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE