septembrie 20, 2021

Sume record platite de APIA ca avans: 859 milioane de euro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana astazi, 28.11.2016, a autorizat la plata suma totala de 859.709.731,41 milioane euro, reprezentand avans aferent Campaniei 2016, pentru un numar de 750.474 fermieri care au depus Cerere unica de plata.

Este o valoare record a platilor in avans pe care le face Romania pe o campanie de plati directe.

Acest total al platilor a fost posibil ca urmare a asigurarii, in cursul lunii noiembrie, a fondurilor necesare in bugetul Ministerului Agriculturii, mai exact suma de 1,09 miliarde lei prin ordonanta de rectificare a bugetului si, pe langa aceasta, resurse suplimentare in suma de 1,7 miliarde lei prin redistribuiri de sume de la alti ordonatori principali de credite in conformitate cu prevederile Legii 338/2016 a bugetului de stat pe anul 2016.

Reamintim ca potrivit art.1 din Regulamentul(UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste nivelul avansurilor pentru platile directe si pentru masurile de dezvoltare rurala pe suprafata si legate de animale, precum si de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament in ceea ce priveste platile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plati avansuri de:”(…) pana la 70 % in cazul platilor directe indicate in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 si de pana la 85 % in cazul sprijinului acordat in cadrul dezvoltarii rurale mentionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”.

De asemenea, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot sa plateasca avansurile pentru platile directe numai dupa finalizarea controalelor administrative mentionate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Facem precizarea ca sumele platite ca avans pentru Campania 2016 sunt prinse in Declaratia lunii noiembrie care, in conformitate cu prevederile art.18 din Regulamentul (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 si (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, vor fi rambursate de catre Comisia Europeana in prima zi lucratoare a lunii ianuarie 2017.

Platile finantate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) se efectueaza la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, iar platile finantate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE