Subventii zootehnie: In ce termen se notifica autoritatile despre decesul animalelor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Beneficiarii de subventii trebuie sa anunte autoritatile competente atunci cand sunt inregistrate decese naturale in cadrul efectivelor de animale, in termenul de 10 zile lucratoare, potrivit Ghidului solicitantului 2016.

In sensul prevederilor articolului 32 din Regulamentul (CE) nr. 640/2014 se accepta drept cazuri de circumstanta naturala urmatoarele situatii care nu sunt din culpa solicitantului:

  • – “moartea unui animal ca urmare a unei boli”
  • – Documentele care atesta cazul de circumstanta naturala si care se depun de catre solicitant la dosarul cererii unice de plata – declaratia privind sectorul zootehnic sunt formularul declarare eveniment (F3) si alt document emis de ANSVSA / DSVSA din care sa reiasa boala care a cauzat moartea animalului.
  • – „moartea unui animal, ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi responsabil”

Se accepta in baza procesului verbal de constatare, emis de institutia abilitata sa constate accidentul (de ex. politia rutiera, politia feroviara), din care sa reiasa ca solicitantul nu este vinovat de accident.

Solicitantul trebuie sa aduca la cunostinta CJ/CL APIA‚ cazurile de circumstanta naturala, in scris, conform prevederilor art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 printr-o Instiintare in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la producerea evenimentului.

In cazul in care solicitantul depaseste termenul prevazut la art. 32 paragraful 1 din Reg. Delegat UE nr. 640/2014 Instiintarea (notificarea) depusa la CJ/CL APIA nu se ia in considerare.

Circumstanta naturala produsa dupa termenul limita de retinere nu influenteaza acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii si a sprijinului cuplat, instiintarea circumstantei nefiind obligatorie.

In cazul in care sunt respectate toate celelalte conditii de acordare, animalele supuse circumstantelor naturale NU sunt determinate la plata, dar nici nu sunt animale cu neconformitati, fiind exceptate de la aplicarea sanctiunilor administrative.

Animalele solicitate in cererea unica de plata pentru SCZ pot fi inlocuite cu alte animale, in cazul circumstantelor naturale, fara pierderea dreptului la plata sprijinului, in urmatoarele conditii:

  • – animalele sa indeplineasca conditiile de eligibilitate pentru obtinerea sprijinului;
  • – solicitantul sa nu fi fost informat de APIA in privinta unei neconformitati din cererea unica de plata;
  • – solicitantul sa nu fi fost informat cu privire la intentia APIA/ANZ de a efectua un control la fata locului.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectueaza controale administrative si la fata locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate si aprobate prin decizie a directorului general al APIA si avizate de directia de specialitate din MADR. In cazul in care fermierul, care a depus cerere unica de plata – declaratia privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fata locului nu permite efectuarea controlului de catre reprezentantii organismelor abilitate, se considera ca acesta nu a respectat angajamentul. In acest caz fermierul va fi respins de la plata pentru anul in curs.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE