Subventii pentru fermierii care se organizeaza in grupuri de producatori. Iata cum se face evaluarea proiectului

Facebook
Twitter

Prin masura 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol, fermierii care se asociaza si se constituie in grupuri operationale vor putea primi pana la 100.000 euro pe an, pe o durata maxima de 5 ani de la data implementarii proiectului.

Pentru acest sprijin, criteriile de evaluare sunt usor diferite fata de celelalte masuri/submasuri insa implementarea proiectului se poate face in aceleasi domenii: culturi de camp, horticultura si cresterea animalelor. Prima sectiune a fisei de valoare se bazeaza pe verificarea eligibilitatii grupului nou infiintat.

Astfel, solicitantii vor trebui sa precizeze daca au mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni anuale, daca sunt recunoscuti oficial de catre o autoritate competenta inainte de 2014 sau daca mai beneficiaza de inca un sprijin aferent unei masuri FEADR, PNDR sau LEADER.

De asemenea, solicitantii vor trebui sa precizeze daca are in grup cel putin un membru recunoscut in sectorul legume-fructe sau daca a fost membru al unei organizatii de producatori din sectorul fructelor si legumelor

Dupa aceea solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului de producatori (GP) in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

-adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor GP la cerintele pietei;

-introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;

-stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;

-alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupul de producatori (GP), cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Sumele pe care le pot primi fermierii

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, asa cum este calculat mai jos, si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani si suma maxima de 100 000 euro/an.

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza productiei comercializate anual prin intermediul GP, cu exceptia primului an, cand se poate plati GP un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la GP.

Sprijinul se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul GP astfel:

– Anul I de la recunoastere – 10%, fara a depasi suma maxima de 100 000 euro;

– Anul II de la recunoastere – 8%, fara a depasi suma maxima de 100 000 euro;

– Anul III de la recunoastere – 6%,fara a depasi suma maxima de 100 000 euro;

– Anul IV de la recunoastere – 5%,fara a depasi suma maxima de 100 000 euro;

– Anul V de la recunoastere – 4%, fara a depasi suma maxima de 100 000 euro.

Verificarea incadrarii dupa Domeniile de Interventie

Domeniile de interventie, cuprinse in doua categorii, au rolul de a confirma ca anumite criterii de imbunatatire a mediului de afaceri si de consolidare a legaturilor din agricultura sunt indeplinite si ca beneficiarii le au prevazute in proiectul pentru care solicita sprijinul.

Domeniile principale

Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale

Domeniile secundare

– Incurajarea inovarii, cooperarii, si dezvoltarea unei baze de cunostinte in zonele rurale;

– Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite;

– Imbunatatirea performantelor economice ale tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii agricole si modernizarea, in special cu accent pe cresterea participarii pe piata si a orientarii, precum şi diversificarea agricola;

– Ameliorarea gestionarii apelor, inclusiv gestionarea ingrasamintelor si pesticidelor;

– Prevenirea eroziunii solului si ameliorarea gestionarii solului;

– Eficientizarea utilizarii energiei in sectorul agroalimentar;

– Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deseurilor, a rezidurilor si a altor materii prime nealimentare, in scopul bioeconomiei;

– Reducerea emisiilor de gaze de sera si emisiile de amoniac din agricultura;

– Promovarea conservarii si sechestrarii carbonului in agricultura si silvicultura.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE