Subventii motorina: pana cand se depun la APIA cererile pentru trimestrul II 2016

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01.08.2016 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente trimestrului II al anului 2016.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare pentru 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de Ordinul MADR nr. 1727/2015, pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

Ajutorul de stat consta in rambursarea diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, a carui valoare unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,7975lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al carei model este prevazut in anexa nr.8 din ordin;
 • b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • e) dovada cont trezorerie;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • g) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • h) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta trimestrului pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.10;
 • d) dovada cont trezorerie;
 • e) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul inbunatatiri funciare, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11 din ordin;
 • d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 • e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 • f) dovada cont trezorerie;
 • g) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Cererile de plata pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul legal si este insotita de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE