Subvenții mai mari pentru ciobanii din zonele defavorizate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În ședința de Guvern din data de 9 octombrie 2013 a fost aprobată Hotărârea Guvernului privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate.

Actul normativ reglementează sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor de lapte și carne din zonele defavorizate, astfel:

  • se definesc categoriile de animale pentru care se poate solicita ajutor specific respectiv, categoria femelelor din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;
  • se stabilesc condițiile de eligibilitate;

a)       efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în Registrul național al exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii;

b)       să dețină registrul individual al exploatației completat şi actualizat;

c)       femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor.

  • se stabilește efectivul de 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar pentru care se poate acorda ajutorul specific;
  • se reglementează perioada de depunere pentru acordarea ajutorului specific pentru femelele ovine/caprine, respectiv 14 octombrie – 15 noiembrie a anului pentru care se face solicitarea;
  • se stabilește valoarea totală a ajutorului financiar specific de 6.711.315 euro și cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual la efectivul de capete eligibile, fără a depăşi 6,5 euro/cap pentru categoria femelelor din speciile ovine/caprine;
  • plăţile pentru ajutorul specific se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE