Subventii de 269 euro/ha pentru conservarea acvilei tipatoare

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Incepand cu anul 2018, ca element de noutate, in cadrul Masurii 10 a fost introdus Pachetul 9 — terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina).

O plata compensatorie este acordata fermierilor care, pe baze voluntare, asigura un management adecvat aplicat pe terenurile arabile si pe pajistile permanente situate in arealul de distributie al acestei specii fapt ce va contribui la asigurarea conditiilor de cuibarit si de hranire necesare protectiei speciei acvila tipatoare mica (Aquila pomarina).

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina)

 • • sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) – 200 euro/ha/an,
 • • sub-pachetul 9.2 – pajisti permanente importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) cu 2 variante:
  • o varianta 9.2.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) – 269 euro/ha/an,
  • o varianta 9.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) – 190 euro/ha /an

Lista zonelor (U.A.T.-urilor) eligibile pentru sprijin in cadrul Pachetului 9 poate fi consultata la centrele judetene/ locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

tabel

Cerintele specifice sub-pachetului 9.1:

 • cultivarea rapitei, porumbului si floriisoarelui este interzisa,
 • minim 10% – maxim 15% din suprafata fiecarei parcele aflate sub angajament va ramane necultivata; suprafata necultivata va fi amplasata astfel incat suprafata compacta cultivata sa nu depaseasca 4 ha, iar latimea minima a benzilor care vor fi infiintate in acest scop nu va fi mai mica de 3m,
 • minim 10% – maxim 15% din suprafata parcelei va ramane nerecoltata, iar cultura va ramane in picioare sau culcata pana la finalul lunii februarie.

Cerintele specifice sub-pachetului 9.2:

 • cositul va fi efectuat incepand cu 1 iulie,
 • minim 10%-maxim 15% din suprafata fiecarei parcele aflata sub angajament trebuie mentinuta necosita, cositul acestora fiind permis dupa finalul lunii septembrie,
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 9.2.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 9.2.2),
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 • pasunatul se efectueaza cu maxim 0,7 UVM/ha,
 • pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari. Se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental,
 • este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament

Cerinte specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 9:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu,
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management
  aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Sub-pachetul 9.1 nu se combina cu alte pachete din cadrul Masurii 10—Agro-mediu si clima si Masurii 11—Agricultura ecologica.

Sub-pachetul 9.2. se poate combina cu Pachetul 6, varianta 6.2 din cadrul Masurii 11—Agricultura ecologica, submasurile 11.1—Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica – 39 €/ha/an si 11.2—Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica—73 €/ha/an.

Pachetul 9 al Masurii 10—Agro-mediu si clima se poate combina pe aceeasi suprafata agricola (parcele agricole) cu sM.13.1— 97 €/ha/an si sM13.2—62 euro/ha/an, in zonele eligibile Masurii 13—Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Platile acordate in cadrul Masurii 10—Agro-mediu si clima, Pachetul 9, se pot cumula cu platile acordate pe suprafata in cadrul Pilonului I (SAPS, inverzire etc.).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE