Incepand cu 1 martie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara campania de depunere a cererilor unice, aferente anului 2017. StiriAgricole.ro va ofera un ghid asupra celor mai importante lucruri de care trebuie sa tineti cont atunci cand va prezentati pentru depunerea cererii unice.

Fermierii romani pot solicita in cadrul cererilor unice urmatoarele scheme de plati/masuri: plati directe si ajutoare nationale tranzitorii (plata pentru tineri fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri, ANT – vegetal si zootehnic), masuri compensatorii de dezvoltare rurala (Agromediu si clima, Agricultura ecologica, Plati pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale, Agromediu PNDR 2013), scheme de plata in zootehnie.

APIA solicita fermierilor sa respecte programarea stabilita si sa se prezinta la oficiile Agentiei de Plati, pentru depunerea cererii, la data notata in invitatie.

Documentele obligatorii pe care fermierul trebuie sa le aiba in momentul in care depune cererea unica 2017:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de indentitate/ pasaport/certificatul de inregistrare
la oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pasaport si procura notariala (in cazul persoanelor fizice) sau delegatie de imputernicire (in cazul persoanelor juridice) semnata si stampilata.

– dovada detinerii unui cont bancar activ pe teritoriul Romaniei.

– documentele care fac dovada utilizarii terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii pajistilor permanente conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

La depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, trebuie sa prezentati documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. Altfel, conform legislatiei in vigoare, cererile de plata nu sunt eligibile.

Documentele pentru dovedirea calitatii de fermier activ:

Dupa caz, fermierii mai pot avea nevoie de urmatoarele acte:

Documente pentru accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala:

Daca utilizati apa pentru irigatii trebuie sa prezentati odata cu depunerea cererii (cel tarziu pana la termenul limita de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii.

Schemele de plata in sectorul zootehnic:

Documente specifice functie de schema de sprijin solicitata:

I. Ajutor national tranzitoriu — schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte (ANT 7)

1.1 fermierii neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 1 aprilie 2015 si care nu au obtinut un drept la plata pentru perioada de referinta 01.04.2015 – 29.02.2016:

1.2 fermierii inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANT 7) in anii de cerere 2013 – 2016

II. Ajutor national tranzitoriu – schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne (ANT8)

III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, in functie de efectivul de animale determinate / kg gogosi crude determinate solicitat/e de beneficiar, din urmatoarele categorii:

Bivolite de lapte

Ovine reproductie

Ovine productie

Caprine reproductie

Caprine productie

Taurine din rase de carne si metisii acestora

Vaci de lapte

(i) copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura fiscala sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui si a produselor lactate;
(iii) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica:
(iv) copie de pe factura fiscala/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui si a produselor lactate pentru PFA, II, IF si SC.

Viermi de matase

Pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala trebuie sa utilizati codurile IPA-Online incluse in tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularulur-tip al cererii unice de plata pentru anul 2017 (numerotate de A1 la A64).

In anul 2017 declaratiile in sectorul zootehnic se depun la centrele judetene/locale APIA.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plata/ajutoarelor nationale trebuie sa depuneti anual, la APIA, cererea unica de plata si sa conditiile de eligibilitate conform legislatiei comunitare si nationale. in cazul masurilor 10, 11 si 214, trebuie sa respectati si cerintele specifice pachetelor solicitate la plata si cerintele de baza conform Pianului National de Dezvoltare Rurala. Veti depune o singura cerere, chiar daca detineti suprafete de teren in diferite localitati sau judete.

Completarea declaratiei in format electronic

In campania 2017, completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, folosind aplicatia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteti accesa aceasta aplicatie folosind contul dumneavoastra de utilizator ID-ul unic de inregistrare si parola codul numeric personal la prima logare in sistem (daca nu ati modificat deja anul trecut parola alocata). Aceste date sunt confidentiale si de aceea va rugam sa nu le instrainati.

Pentru recuperarea parolei in situatia in care nu o mai cunoasteti. este necesar a fi completata adresa dvs. de e-mail in datele de identificare din registrul fermierilor. Prin accesarea link-ului „Resetare parola din interfata aplicatiei, aceasta va fi schimbata si transmisa la adresa dvs. de e-mail, procedand astfel va puteti recupera usor parola-.
in situatia in care intampinati probleme la accesare, solicitati APIA sa va furnizeze parola. Parola va fi comunicata numai la sediul APIA la care s-a facut inregistrarea ca fermier.

Atentie la mesajele de avertizare pe care le afiseaza programul IPA-Online in raportul „Controlul parcelelor digitizate”! Finalizarea si inchiderea cererii unice de plata in IPA-Online se face in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastra, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, si corectarea eventualelor probleme sem nalate de catre sistemul informatic.

Finalizarea cererii unice de plata in IPA-Online trebuie sa se faca in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastra, nu inainte de a va asigura ca datele aferente schemelor de plata pentru sectorul zootehnic (daca veti solicita si sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate in sistemul informatic pe baza listelor de animale/documentelor de identificare/documentelor de miscare prezentate de catre dumneavoastra. Fermierii care solicita ANT 8, care au dobandit dreptul la prima in anul anteriorlanii anteriori, pot solicita ajutor national tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obtinul dreptul la prima.

APIA le reaminteste fermierilor ca trebuie sa solicite sprijinul aferent schemei de plata / ajutorului national / masurii de sprijin dorite si sa semneze toate paginile cererii unice de plata. De asemenea, este foarte important ca agricultorii sa solicite numarul de inregistrare si sa-l pastreze.