Subventii APIA: tot ce trebuie sa stiti despre depunerea cererii unice 2017

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Incepand cu 1 martie, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara campania de depunere a cererilor unice, aferente anului 2017. StiriAgricole.ro va ofera un ghid asupra celor mai importante lucruri de care trebuie sa tineti cont atunci cand va prezentati pentru depunerea cererii unice.

Fermierii romani pot solicita in cadrul cererilor unice urmatoarele scheme de plati/masuri: plati directe si ajutoare nationale tranzitorii (plata pentru tineri fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri, ANT – vegetal si zootehnic), masuri compensatorii de dezvoltare rurala (Agromediu si clima, Agricultura ecologica, Plati pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale, Agromediu PNDR 2013), scheme de plata in zootehnie.

APIA solicita fermierilor sa respecte programarea stabilita si sa se prezinta la oficiile Agentiei de Plati, pentru depunerea cererii, la data notata in invitatie.

Documentele obligatorii pe care fermierul trebuie sa le aiba in momentul in care depune cererea unica 2017:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de indentitate/ pasaport/certificatul de inregistrare
la oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz, iar in cazul reprezentantului, copie de datele de identificare, respectiv carte de identitate/ buletin de identitate/pasaport si procura notariala (in cazul persoanelor fizice) sau delegatie de imputernicire (in cazul persoanelor juridice) semnata si stampilata.

– dovada detinerii unui cont bancar activ pe teritoriul Romaniei.

– documentele care fac dovada utilizarii terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii pajistilor permanente conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

– documentele care fac dovada utilizarii terenurilor agricole apartinand ADS, conform Ordinului MADR nr. 619/2015.

La depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, trebuie sa prezentati documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere. Altfel, conform legislatiei in vigoare, cererile de plata nu sunt eligibile.

Documentele pentru dovedirea calitatii de fermier activ:

 • – fermierii persoane fizice, care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calitatii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilitatii parcelelor si, dupa caz, a angajamentelor asumate de catre fermieri in cadrul masurilor de dezvoltare rurala, depun initial cererea unica de plata ca persoana fizica. Dupa inregistrarea ca persoane autorizate/ intreprinderi individualefintreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatatiei, in conditiile prevazute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data limita de depunere a cererii unice de plata.
 • – persoanele fizice care nu au optat pentru inscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezinta dovezile verificabile pentru dovedirea conditillor prevazute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 de euro si care sunt inregistrate la ONRC, prezinta cod CAEN din care rezulta activitatea agricola sau actul de infiintare/actul constitutiv/statutul din care reiese ca au activitate agricola, dupa caz;
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 de euro si nu au cod CAEN pentru activitate agricola, prezinta la APIA dovezile verificabile pentru dovedirea conditiilor prevazute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. din care sa reiasa veniturile totale si cele obtinute din activitati agricole (coplile situatlilor financiare anuale depuse la ANAF).
 • – persoanele juridice care au beneficiat in anul anterior de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro si nu sunt inregistrate la ONRC. sau din ale caror acte de infiintare/act constitutiv/statut/ regulament de organizare si functionare al statiunii de cercetare si a celor aflate in subordinea universitatilor nu reiese activitatea agricola (licee agricole, universitati, statiuni de cercetare agricola, unitati de cult, etc.) prezinta la APIA: a) bilantul contabil conform Legii 82/1991 a contabilitatii; b) jurnalul de venituri si cheltuieli; c) contul de executie a bugetului institutiei publice si al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. Dovezile verificabile privind indeplinirea conditiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata si nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2018.

Dupa caz, fermierii mai pot avea nevoie de urmatoarele acte:

 • – daca sunteti reprezentati la depunerea cererii de catre un imputernicit, acesta va prezenta documentul de imputernicire valid (procura notariala de imputernicire pentru persoanele fizice si delegatia de imputernicire pentru persoanele juridice) si copiile Cl/B1 ale titularului de cerere si imputernicitului (imputernicitul inlocuieste titularul cererii doar in scopul si pentru perioada pentru care a fost emisa imputernicirea).
 • – documentele specifice schemei/masurii solicitate, in cazul in care acestea trebuie depuse odata cu cererea unica de plata.
 • – copia cardului exploatatiei zootehnice in care sunt inregistrate animalele sau adeverinta eliberata de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrisa in RNE valabil la data depunerii cererii unice de plata pentru proprietarii de pajisti permanente.

Documente pentru accesarea masurilor compensatorii de dezvoltare rurala:

 • – in cazul in care solicitati sprijin pentru pachetul 5 – agricultura ecologica din Masura 214 – Plati de agro-mediu sau pentru pachetele din Masura 11 – Agricultura ecologica (submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metode de agricultura ecologica si submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica): copia dupa contractul incheiat de catre solicitantul sprijinului si organismal de control si copia dupa fisa de inregistrare in agricultura ecologica a solicitantului de sprijin cu registrul parcelar aferent — se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul de depunere 15 mai 2017).
 • – in cazul in care solicitati pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice din Masura 10 – Agro-mediu si clima trebuie sa depuneti urmatoarele documente: certificatul oficial de calitate a semintei, factura de achizitionare a semintei care sa includa urmatoarele informatii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv si timpuriu/semi-timpuriu) si cantitatea de samanta achizitionata si certificatul oficial de calitate si conformitate al furnizorului/producatorului – se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul 15 mai 2017.
 • – in cazul in care solicitati pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon din Masura 10 – Agro-mediu si clima trebuie sa depuneti: adeverinta eliberata de asociatia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata — se prezinta odata cu cererea unica sau cel tarziu pana la termenul limita de depunere a acesteia.

Daca utilizati apa pentru irigatii trebuie sa prezentati odata cu depunerea cererii (cel tarziu pana la termenul limita de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii.

Schemele de plata in sectorul zootehnic:

Documente specifice functie de schema de sprijin solicitata:

I. Ajutor national tranzitoriu — schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte (ANT 7)

1.1 fermierii neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 1 aprilie 2015 si care nu au obtinut un drept la plata pentru perioada de referinta 01.04.2015 – 29.02.2016:

 • a) copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte.
 • b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui.
 • c) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017, pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica.
 • d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui in perioada de referinta 01.03.2016 – 28.02.2017. pentru PFA, 11, IF si SC.

1.2 fermierii inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANT 7) in anii de cerere 2013 – 2016

 • a) copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct in anul de cota de referinta

II. Ajutor national tranzitoriu – schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne (ANT8)

 • – copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita aceasta schema/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv pentru fiecare animal pentru care se solicita aceasta schema. dupa caz, in cazul exploatatiilor infiintate in perioada 01.03.2016 – 28.02.2017 si/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii anteriori.

III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, in functie de efectivul de animale determinate / kg gogosi crude determinate solicitat/e de beneficiar, din urmatoarele categorii:

Bivolite de lapte

 • – copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte,
 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei prin care se confirma inscrierea bivolitelor, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz.

Ovine reproductie

 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor ovine si/sau a berbecilor de reproductie, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ. dupa caz.

Ovine productie

 • – copie certificat de origine care atesta ca berbecul este din rasa specializata.

Caprine reproductie

 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului Genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor caprine si/sau a tapilor de reproductie, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz.

Caprine productie

 • – copie certificat de origine care atesta ca tapul este din rasa specializata

Taurine din rase de carne si metisii acestora

 • – copie de pe pasaportul fiecarei vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne apentru care se solicita SCZ.
 • – pentru taurul din rase de carne si tineretul mascul/femel din rase de carne si metis cu rase de carne, existent in exploatatie la data depunerii cererii, copia pasaportului fiecarui animal.
 • – pentru taurul din rase de carne si tineretul mascul/femel din rase de carne si metis cu rase de carne, care nu este prezent in exploatatie la data depunerii cererii, copia documentului care atesta iesirea fiecarui animal din exploatatie, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • – pentru taurul din rase de carne. vaca din rasa de carne si vaca metisa cu rasa de carne, adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei. care certifica inscrierea in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre ANZ dupa caz;
 • – pentru toate animalele pentru care se solicita sprijin cuplat-categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, care certifica rasele de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine. buletinele de insamantari artificiale/adeverintele de monta naturala, avizata de catre ANZ dupa caz.

Vaci de lapte

 • – copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
 • – adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte. pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ. dupa caz;
 • – pentru livrarea sau vanzarea directa a laptelui si produselor lactate:

(i) copie de pe cel putin un contract cu un prim-cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura fiscala sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui si a produselor lactate;
(iii) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica:
(iv) copie de pe factura fiscala/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui si a produselor lactate pentru PFA, II, IF si SC.

Viermi de matase

 • – copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.

Pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala trebuie sa utilizati codurile IPA-Online incluse in tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularulur-tip al cererii unice de plata pentru anul 2017 (numerotate de A1 la A64).

In anul 2017 declaratiile in sectorul zootehnic se depun la centrele judetene/locale APIA.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plata/ajutoarelor nationale trebuie sa depuneti anual, la APIA, cererea unica de plata si sa conditiile de eligibilitate conform legislatiei comunitare si nationale. in cazul masurilor 10, 11 si 214, trebuie sa respectati si cerintele specifice pachetelor solicitate la plata si cerintele de baza conform Pianului National de Dezvoltare Rurala. Veti depune o singura cerere, chiar daca detineti suprafete de teren in diferite localitati sau judete.

Completarea declaratiei in format electronic

In campania 2017, completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, folosind aplicatia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteti accesa aceasta aplicatie folosind contul dumneavoastra de utilizator ID-ul unic de inregistrare si parola codul numeric personal la prima logare in sistem (daca nu ati modificat deja anul trecut parola alocata). Aceste date sunt confidentiale si de aceea va rugam sa nu le instrainati.

Pentru recuperarea parolei in situatia in care nu o mai cunoasteti. este necesar a fi completata adresa dvs. de e-mail in datele de identificare din registrul fermierilor. Prin accesarea link-ului “Resetare parola din interfata aplicatiei, aceasta va fi schimbata si transmisa la adresa dvs. de e-mail, procedand astfel va puteti recupera usor parola-.
in situatia in care intampinati probleme la accesare, solicitati APIA sa va furnizeze parola. Parola va fi comunicata numai la sediul APIA la care s-a facut inregistrarea ca fermier.

Atentie la mesajele de avertizare pe care le afiseaza programul IPA-Online in raportul “Controlul parcelelor digitizate”! Finalizarea si inchiderea cererii unice de plata in IPA-Online se face in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastra, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, si corectarea eventualelor probleme sem nalate de catre sistemul informatic.

Finalizarea cererii unice de plata in IPA-Online trebuie sa se faca in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastra, nu inainte de a va asigura ca datele aferente schemelor de plata pentru sectorul zootehnic (daca veti solicita si sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate in sistemul informatic pe baza listelor de animale/documentelor de identificare/documentelor de miscare prezentate de catre dumneavoastra. Fermierii care solicita ANT 8, care au dobandit dreptul la prima in anul anteriorlanii anteriori, pot solicita ajutor national tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obtinul dreptul la prima.

APIA le reaminteste fermierilor ca trebuie sa solicite sprijinul aferent schemei de plata / ajutorului national / masurii de sprijin dorite si sa semneze toate paginile cererii unice de plata. De asemenea, este foarte important ca agricultorii sa solicite numarul de inregistrare si sa-l pastreze.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE