Subventii APIA: Regulile de accesare a Sprijinului Cuplat pentru bovine si ovine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au depus cereri unice pentru accesare Sprijinului Cuplat Zootehnic, in sectorul bovinelor si ovinelor, trebuie sa respecte mai multe conditii impuse de APIA.

De exemplu, conform legislatiei in vigoare, SCZ pentru cresterea bivolitelor de lapte se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, potrivit unui raspuns al Agentiei de Plati, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro:

 • a) solicita SCZ pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivolite de lapte, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;
 • b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivolite de lapte beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivolite de lapte;
 • c) bivolitele de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere;
 • d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;
 • e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 • f) bivolitele de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei.

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru un efectiv de animale de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, constituit, dupa caz, din: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat la categoria vaci de lapte in anii anteriori ; si/sau vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat la categoria vaci de lapte in anii anteriori; si/sau tineret mascul si/sau femel din rase de carne; si/sau tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne; si/sau tauri din rase de carne.

„Vaca din rasa de carne” inseamna femela din specia taurine care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pâna la termenul-limita de depunere a cererilor. „Vaca metisa cu rasa de carne” inseamna femela din specia taurine din rase de carne care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pâna la termenul-limita de depunere a cererilor.

 • b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiaza de sprijin cuplat in sectorul zootehnic calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
 • c) tineretul mascul pentru care se solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic trebuie sa aiba vârsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data-limita de depunere a cererii unice de plata, dupa caz;
 • d) pentru tineretul femel pâna la prima fatare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data-limita de depunere a cererii unice de plata, dupa caz;
 • e) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne si/sau taurii de reproductie din exploatatie pentru care beneficiarul solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic sa aiba vârsta de maximum 12 ani vacile si de 6 ani taurii de reproductie la data-limita de depunere a cererii unice de plata;
 • f) efectivul de animale trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE;
 • g) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 • h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicit SCZ trebuie sa fie detinute in aceeasi exploatatie cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pâna in momentul iesirii / pâna la data depunerii cererii unice de plata dupa caz; momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent. Animalele din categoria vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data limita de depunere a cererii unice de plata. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni respectiv celor 6 luni au suferit intrari, respectiv iesiri din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar.
 • i) animalele din categoria vaci de carne, vaci metise cu rase de carne si tauri de reproductie pentru care se solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei;
 • j) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru categoria tineret mascul si/sau femel; o singura data pentru categoria tauri din rase de carne; anual pentru categoriile vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne.

Lista cu rasele de taurine de carne este prevazuta in anexa nr. 6 a O.M.A.D.R nr.619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si cuprinde urmatoarele rase de carne: „Aberden-Angus”, “Limousine”, “Charolaise”, “Galloway”, “Highland”, “Aubrac”, “Wagyu”, “Romagnola”, “Baltata Româneasca-directia de exploatare carne”, “Hereford”, “Blonde d’Aquitaine”, „Salers”, „Sura de Stepa”.

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic pentru vacile de lapte se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;
 • b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
 • c) vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita sprijin cuplat in sectorul zootehnic indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba vârsta de maximum 8 ani la data-limita de depunere a cererii unice de plata, sa fie inscrise in Registrul genealogic al raseiM; sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere, sa fie identificate si inregistrate in RNE;
 • d) sa aiba incheiat un contract, valabil pe o perioada de minimum 6 luni valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul vânzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura fiscal care sa ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;
 • e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

„Vaca de lapte” inseamna femela din specia taurine care a fatat cel putin o data si are cel putin un produs inregistrat in RNE pâna la termenul-limita de depunere a cererilor”.

Conditii accesare sprijin cuplat zootehnic pentru ovine

SCZ pentru cresterea ovinelor se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 150 si maximum 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
 • b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie;
 • c) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie din exploatatie, pentru care beneficiarul solicita SCZ, sa aiba vârsta de maximum 8 ani pentru femele si, respectiv, 6 ani pentru berbecii de reproductie la data-limita de depunere a cererii unice de plata;
 • d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;
 • e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 • f) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei, mentionata in cerere;
 • g) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie pentru care se solicita SCZ, incepând cu anul de cerere 2016, trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;
 • h) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru berbecii de reproductie; anual pentru femelele ovine.

SCZ pentru cresterea caprinelor se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 50 si maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
 • b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie;
 • c) femelele caprine si/sau tapii de reproductie din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba vârsta de maximum 8 ani femelele si, respectiv, 6 ani tapii de reproductie la data-limita de depunere a cererii de plata;
 • d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;
 • e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 • f) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei, mentionata in cerere;
 • g) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ, incepând cu anul de cerere 2016, trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;
 • h) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru tapii de reproductie; anual pentru femelele caprine.

Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 100 de zile au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE