Subventii APIA: numarul de fermieri aflati in esantionul de control

Facebook
Twitter

APIA a demarat din aceasta luna controalele pe teren la agricultorii aflati in esantionul de control, aferent Campaniei 2017.

Potrivit Agentiei de Plati, esantionul de control contine un numar de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecoconditionalitate, a schemelor de sprijin pe suprafata si in sectorul zootehnic, astfel: pentru controlul pe teren prin metoda clasica – 28.547 fermieri si pentru controlul pe teren prin metoda teledetectiei – 75.599 fermieri.

Obligatiile fermierilor selectati la control sunt urmatoarele: sa permita accesul inspectorilor pe terenul fermei; sa prezinte inspectorilor informatii si documente legate de obiectul controlului; sa delimiteze parcelele, la fata locului, daca pe parcelele invecinate a fost infiintata aceeasi cultura.

Controlul se poate face si in lipsa fermierului daca, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesara prezenta fermierului atunci cand acesta a fost selectat cu scop control agromediu si de asemenea pentru controlul cerintelor de ecoconditionalitate. In cazul in care fermierul refuza sau restrictioneaza accesul in exploatatie a reprezentantilor APIA, pentru efectuarea controlului la fata locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibila.

Scopul verificarilor la fata locului este acela de a controla conditiile in care se acorda ajutorul in conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea. Pe scurt, aceasta inseamna verificarea fiecarei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafata si aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului.

Identificarea parcelei agricole utilizate si a zonelor de interes ecologic

In conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/2013, APIA pune la dispozitia solicitantilor, pentru completarea corecta a cererilor unice de plata, suprafata eligibila si categoria de folosinta a blocurilor fizice, precum si datele si materialele grafice referitoare la parcelele declarate si/sau controlate pe teren in anul de cerere anterior.

Identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate inseamna, conform art.2 alin.n1) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea si delimitarea in cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, in aplicatia electronica GIS, pusa la dispozitie de catre APIA. Identificarea presupune ca parcela sa nu se suprapuna peste parcelele declarate de alti fermieri si sa nu depaseasca limita blocului fizic.

Art. 11, alin. (1) din Ordinul .M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:In sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanta, la depunerea cererii unice de plata, fermierul localizeaza parcela in conformitate cu prevederile art. 2 lit. n1).

Suprafata declarata a parcelei solicitate la plata este suprafata rezultata in urma procesului de digitizare a parcelei in aplicatia electronica GIS pusa la dispozitie de catre APIA, in conformitate cu documentele care fac dovada utilizarii terenului agricol. Exceptie fac cazurile in care pe parcela digitizata se regasesc suprafete neagricole mai mici de 100 de metri patrati, dar care insumate depasesc 100 de metri patrati. Suprafata digitizata a parcelei poate fi diferita fata de suprafata declarata in limita tolerantei, calculata in aplicatia electronica GIS, de 0,75 m x perimetrul parcelei digitizate, dar nu mai mare de 1 ha.

In sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, fermierii care detin parcele agricole cu o suprafata de pana la 0,1 ha nesolicitate la plata, pot sa nu le declare cu conditia ca respectivele parcele sa nu depaseasca un hectar.

Pentru a veni in sprijinul fermierilor si pentru cresterea calitatii cererilor de plata, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plata sunt supuse unor verificari preliminare incrucisate, asa cum sunt mentionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

Rezultatele verificarilor preliminare incrucisate se notifica fermierului de catre APIA in termen maxim de 26 de zile calendaristice de la data-limita de depunere a cererii unice de plata mentionata la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.

In termen de maximum 35 de zile calendaristice dupa data-limita a depunerii cererii unice de plata, fermierul notificat de APIA conform alin. (23) poate modifica cererea unica de plata in aplicatia IPA online, fara penalitati.

In cazul masurilor compensatorii de dezvoltare rurala pentru angajamentele care se aplica la nivel de parcela, prevazute in art. 33 alin. (2) din ordonanta, nu exista posibilitatea schimbarii parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micsorarea suprafetei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament. In caz contrar, APIA va proceda la recuperarea platilor efectuate pentru aceste suprafete pentru toti anii de angajament.

Angajamentele asumate de catre fermieri pentru masurile compensatorii, prevazute in art. 33 alin. (2) din ordonanta, care se aplica la nivel de suprafata total angajata, sunt conditionate de mentinerea suprafetei angajate pe toata perioada de angajament, parcelele putand fi schimbate anual.

In cursul controalelor la fata locului, efectuate de APIA, se aplica o toleranta-tampon cu valoare unica, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE