Subventii APIA: noi reguli pentru platile directe acordate fermierilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent un proiect de Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Potrivit documentului publicat, la articolul 41, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Verificarea realizarii productiei minime anuale se face prin raportarea cantitatii livrate in cadrul masurii la suprafata parcelelor solicitate in cererea unica de plata pentru sprijinul cuplat pentru masura respectiva.”

La articolul 41, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) precum si lipsa sau prezentarea dupa termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru masura de sprijin cuplat in cauza, solicitata in cererea unica de plata. Nerespectarea prevederilor alin (5) precum si lipsa sau prezentarea dupa termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plata a sprijinului pentru suprafata culturii in cauza, aferente masurii pentru care nu se respecta aceasta prevedere.”

La articolul 49, literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: “a) au incheiat un contract cu o fabrica de bere/unitati de procesare a hameiului pentru scop farmaceutic/unitati de procesare a hameiului pentru productia de bere, inregistrate in Oficiul National al Registrului Comertului. Fac exceptie fermierii care au si calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru productia ce urmeaza a fi procesata in unitatea proprie; d)in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului, acesta face dovada procesarii productiei minime prevazute la lit. c), prin documente contabile interne, pana la data de 15 mai a anului urmator anului de cerere.”

La articolul 59, alin.(1) litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “d)in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator inregistrat pentru siguranta alimentelor la ANSVSA, acesta face dovada procesarii productiei minime, prin documente contabile interne, pana la data prevazuta la lit. c).”

La articolul 86, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2)Elementele de peisaj declarate de fermier sunt prevazute in anexa nr. 7 si reprezinta acele elemente situate in interiorul sau adiacent parcelei de teren arabil declarata de catre fermier.”

La articolul 86, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu urmatorul cuprins: „(21) Suprafata care urmeaza a fi calificata drept zona de interes ecologic se calculeaza astfel: a) In ceea ce priveste gardurile vii, fasiile impadurite, arborii in aliniament si rigolele, suprafata se calculeaza pana la o latime maxima de 10 metri. b) In ceea ce priveste palcurile arbustive din zona de campie, inclusiv arborii in grup si iazurile, suprafata se calculeaza pana la o dimensiune maxima de 0,3 hectare.”

La articolul 86, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3)Zonele-tampon sunt suprafetele de teren arabil inierbat sau cultivate cu plante graminee perene sau cu plante leguminoase perene. Zonele-tampon includ si benzile-tampon sau fasiile de protectie aflate de-a lungul cursurilor de apa protejate prin standardul privind bunele conditii agricole si de mediu GAEC 1 si prin cerintele legale in materie de gestionare SMR 1 si SMR 10, prevazute in anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Zonele tampon situate in vecinatatea apelor de suprafata sau a captarilor de apa potabila, trebuie sa respecte cerinta privind interzicerea aplicarii pesticidelor si a fertilizantilor. In cazul zonelor tampon de-a lungul cursurilor de apa, vegetatia riverana este inclusa in scopul calcularii zonei de interes ecologic. In cazul zonelor tampon si a marginilor de camp care difera de cele prevazute sau protejate prin GAEC 1, SMR 1 si SMR 10, suprafata care urmeaza a fi calificata drept zona de interes ecologic se calculeaza pana la o latime maxima de 20 metri. In zonele-tampon si pe marginile de camp nu trebuie sa existe nicio productie agricola. In zonele-tampon si pe marginile de camp se permite pasunatul sau taierea ierbii, cu conditia sa poata fi in continuare distinse de terenul agricol adiacent. Detaliile privind zonele-tampon si marginile de camp sunt prevazute in anexa nr. 7.”

La articolul 86, dupa alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu urmatorul cuprins: ”(31) Elementele de peisaj si zonele-tampon/marginile de camp sunt considerate adiacente terenului arabil in cazul in care o astfel de zona tampon sau margine de camp sau un astfel de element de peisaj este adiacent(a) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic direct adiacenta terenului arabil al unei exploatatii.”

Dupa articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 861 cu urmatorul cuprins: „Art 861 In sensul prezentului capitol, in cazul in care aceeasi suprafata este determinata pentru mai multe practici agricole benefice pentru clima si mediu, mentionate la articolul 17 alineatul (1) din ordonanta, suprafata respectiva este luata in considerare separat pentru fiecare dintre aceste practici in vederea calcularii platii pentru practicile agricole benefice pentru clima si mediu.

La articolul 1051 alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ”(2) Anul aprobarii derogarii de la durata perioadei de conversie reprezinta primul an de angajament in cadrul submasurii 11.2, angajamentul aflat in derulare in baza submasurii 11.1 este adaptat la conditiile specifice ale submasurii 11.2. Beneficiarul trebuie sa indeplineasca angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului initial, prin mentinerea certificarii suprafetelor care au facut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultura ecologica pentru o perioada de cel putin 5 ani de la momentul semnarii angajamentului respectiv.

Plata acordata in anul obtinerii derogarii de la durata perioadei de conversie pentru angajamentul adaptat va fi cea aferenta pachetului corespondent din submasura 11.2„

Dupa articolul 1052 se introduce un nou articol, articolul 1053 cu urmatorul cuprins:

(1)In situatia in care pe parcursul implementarii angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214 beneficiarul schimba categoria de folosinta a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sanctiuni administrative daca face dovada continuarii practicilor agriculturii ecologice
pe suprafetele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) si a respectarii celorlalte conditii specifice mentinerii suprafetei in sistem ecologic de agricultura pe perioada ramasa de angajament.

(2)Beneficiarul nu va putea obtine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinta, nici pentru pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care ar corespunde noii categorii de folosinta, pe perioada ramasa (pana la finalizarea perioadei de conversie pentru submasura 11.1, respectiv pana la finalizarea perioadei de 5 ani aferenta submasurii 11.2 / variantei de pachet 5 din M 214).

(3)Beneficiarul va putea deschide angajament nou in cadrul submasurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosinta astfel: a)dupa finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani in cazul in care angajamentul initial era semnat pentru submasura 11.1, b) dupa finalizarea perioadei de 5 ani in cazul in care angajamentul initial era semnat pentru sM 11.2 / pachetul 5 din M 214.

(4) Daca fermierul doreste sa deschida un alt angajament pentru pachetul corespondent noii categorii de folosinta inaintea finalizarii angajamentului initial, angajamentul initial se inchide anticipat si se recupereaza sumele platite anterior. Beneficiarul care, pe parcursul implementarii angajamentului M11 / pachetul 5 din M 214, a schimbat categoria de folosinta a terenului pe o parte din parcele, va putea beneficia in continuare de plata pentru celelalte suprafete aflate sub angajament pe care infiinteaza culturi eligibile in cadrul pachetelor pentru care a semnat angajamentul curent.

Proiectul de Ordin se afla in dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Agriculturii, timp de 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE