septembrie 23, 2021

Subventii APIA: Cum puteti beneficia in 2016 de Ajutoarele Nationale Tranzitorii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de animale din speciile bovine, ovine si caprine pot solicita si in 2016 Ajutorul National Tranzitoriu in sectorul zootenic (ANTZ), potrivit Ordinului nr. 619/2015, se arata intr-un raspuns APIA, la solicitarea StiriAgricole.ro.

Astfel, fermierii inscrisi la APIA, pot beneficia de ANTZ in cadrul urmatoarelor scheme:

 • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;
 • schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;
 • schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.

ANTZ pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte, se acorda fermierilor crescatori de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) pentru anul de cerere 2015, solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014 – 2015;
 • c) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta 2012 – 2013;
 • d) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din carne de vita si manzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000.

Plata ANTZ pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte, se acorda pe cantitatea de lapte produsa si inregistrata la livrari si/sau vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012 – 2013.

Pentru fermierii crescatori de bovine nou inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013 – 2014, plata ANTZ pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte, se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota 2013 – 2014;
 • c) pentru anul de cerere 2015, solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014 – 2015;
 • d) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Pentru fermierii crescatori de bovine nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014 – 2015, plata ANTZ pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte, se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota 2014 – 2015;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

 ANTZ pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii ANTZ exploatatia este inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Plata ANTZ pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, se acorda pentru minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

Pentru exploatatiile infiintate in perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, plata ANTZ pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, se acorda in fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Pentru exploatatiile infiintate in perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015, plata ANTZ pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

ANTZ pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, se acorda fermierilor crescatori de ovine/caprine, pentru femelele de ovine si/sau femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) efectivul din exploatatia inregistrata in RNE sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului in care se depune cererea unica de plata;
 • b) la data solicitarii ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita ANTZ sa fie inscris in RNE;
 • c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita ANTZ sa fie mentinut in exploatatie la adresa si/sau locatia mentionata in cerere pe perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererii unice de plata;
 • d) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

Toti fermierii care solicita ANTZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca toate bovinele, ovinele si caprinele din exploatatie, identificate si inregistrate, detaliate pe crotalii, sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru schema schema decuplata de productie in sectorul carne sunt:

 • a) copia de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita ANTZ/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne, in cazul exploatatiilor in perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015, si/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii 2013 si 2014;
 • b) copia de pe dovada de inregistrare a solicitantului in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014 – 2015, pentru fermierii care au solicitat ANTZ pentru schema decuplata de productie in sectorul lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct, in cazul fermierilor nou inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014-2015 sau care nu au depus cereri in anii 2013 si 2014;
 • c) adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului eliberata de catre o organizatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, cu reprezentativitate nationala sau de catre o asociatie a crescatorilor de bovine, legal constituita, afiliata la o organizatie a crescatorilor de bovine cu reprezentativitate nationala. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al organizatiei/asociatiei respective.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine este adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de ovine/caprine al solicitantului, eliberata de catre asociatiile crescatorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federatie a crescatorilor de ovine/caprine organizata la nivel national. Adeverinta se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al federatiei/asociatiei respective.

Pentru anul de cerere 2015, data-limita privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate, precum si cea a inceperii perioadei de retinere este 15 iunie 2015 pentru cererile unice de plata depuse dupa data de 15 iunie 2015, cu penalizari.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE