Subventii APIA: Conditiile pe care fermierii trebuie sa le respecte pentru a incasa Ajutoarele Nationale Tranzitorii

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a incasa subventiile aferente Campaniei 2016 pentru Ajutorul National Tranzitoriu in sectorul zootenic (ANTZ), crescatorii de animale trebuie sa respecte mai multe conditii, stipulate in cadrul Ordinului nr. 619/2015, se noteaza intr-un raspuns APIA, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro.

Astfel, Ajutorul National Tranzitoriu pentru pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii Ajutorului National Tranzitoriu exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

Pentru exploatatiile infiintate in perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, plata Ajutorului National Tranzitoriu in sector zootehnic pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii Ajutorului National Tranzitoriu exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

Pentru exploatatiile infiintate in perioada 18 aprilie 2014 – 31 martie 2015, plata Ajutorului National Tranzitoriu in sector zootehnic pentru schema schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne se acorda fermierilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii Ajutorului National Tranzitoriu exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

Pentru exploatatiile infiintate in perioada 01.04.2015-29.02.2016 Ajutorul National Tranzitoriu in sector zootehnic pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne se acorda fermierilor care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

 • a) detin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015 inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii Ajutorului National Tranzitoriu exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

Daca la data de referinta, in exploatatie, exista minimum 3 capete bovine cu varsta de minim 16 luni, Ajutorul National Tranzitoriu in sectorul zootehnic pentru schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne se acorda si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

Art. 66 Ajutorul national tranzitoriu pentru schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine se acorda fermierilor crescatori de ovine/caprine, pentru femelele de ovine si/sau femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) efectivul din exploatatia inregistrata in RNE sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului in care se depune cererea unica de plata;
 • b) la data solicitarii ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita ANTZ sa fie inscris in RNE;
 • c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita ANTZ sa fie mentinut in exploatatie la adresa si/sau locatia mentionata in cerere pe perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererii unice de plata;
 • d) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare si de inregistrare a animalelor din speciile ovina si caprina si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a Directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

Sunt eligibile la plata inclusiv femelele de ovine si/sau femelele de caprine care in perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv iesit in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar.

Pentru anul de cerere 2017, APIA precizeaza ca nu au intervenit modificari ale actului normativ mentionat mai sus pana la acesta data.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE