Subventii APIA 2015: ce sume le revin fermierilor in contul ajutorului specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca s-a publicat in Monitorul Oficial, Hotararea de Guvern nr. 219 din 29.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr. 864/2014 referitoare la schema de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica”.

Cererile de solicitare pentru aceasta schema de minimis se pot depune pana in data de 05 iulie 2015, inclusiv.

Beneficiarii sunt intreprinderile care detin exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, denumiti in continuare beneficiari, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfaşurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis se acorda beneficiarilor care au indeplinit conditiile de eligibilitate in anul de cerere 2013, in baza Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi care au depus cerere de ajutor in anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse intre:

a) 0,30 ha şi 5 ha inclusiv;

b) 5,1 ha şi 20 ha inclusiv

Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda potrivit prezentei hotarari este urmatorul:

a) 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre  0,30 ha şi 5 ha inclusiv;

b) 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre  5,1 ha şi 20 ha inclusiv.

Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi nu poate depaşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual şi in cele doua exercitii financiare precedente.

De asemenea, fara a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi care intra sub incidenta definitiei prevazute la art. 3 lit. c) nu poate depaşi suma de 15.000 euro pe durata oricaror 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual şi in cele doua exercitii financiare precedente.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completeaza şi depun cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura, la centrele judetene ale Agentiei de Plati şi Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;

b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;

d) copii de pe fişele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale;

e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar şi un organism de inspectie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale;

f) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie şi certificare, care sa ateste urmatoarele:

(i) nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar şi organismul de inspectie şi certificare;

(ii) beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv;

g) copie de pe certificatul de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau copie de pe atestatul de producator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, dupa caz, pentru producatorii agricoli persoane fizice.

Pentru mai multe informatii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se afla modelul de cerere şi instructiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE