Subventii agromediu: normele care trebuie respectate de fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene si de la bugetul national daca respecta normele de ecoconditionalitate, care cuprind:

a) Cerintele legale in materie de gestionare (SMR) si

b) Standardele privind Bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe urmatoarele domenii: Mediu, schimbari climatice, bune conditii agricole ale terenurilor; Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor; Bunastarea animalelor.

Orice fermier care solicita sprijin financiar din fonduri europene si nationale trebuie sa respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor (inclusiv pe cele neeligibile si pe cele care nu mai sunt folosite in scopul productiei).

Domeniul: Mediu, schimbari climatice si bunele conditii agricole ale terenurilor

Aspectul: Apa

SMR 1 – Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

GAEC 1 – Crearea/mentinerea benzilor tampon (fasiilor de protectie) in vecinatatea apelor de suprafata;

1. Se mentin fasiile de protectie existente pe terenurile agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu. Latimea minima a fasiilor de protectie este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apa.

2. In cazul in care pe terenul agricol situat in vecinatatea zonelor de protectie a apelor de suprafata nu exista fasii de protectie, fermierul are obligatia infiintarii si mentinerii acestor fasii, in conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.

GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, in cazul utilizarii apei pentru irigatii in
agricultura.

Se respecta prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.

GAEC 3 – Protectia apelor subterane impotriva poluarii.

Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea in sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura.

Aspectul: Sol si stoc de carbon

GAEC 4 – Acoperirea minima a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.

GAEC 5 – Gestionarea minima a terenului care sa reflecte conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;

1. Lucrarile solului, inclusiv semanatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.

2. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organica din sol, inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile.

1. Floarea-soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

2. Este interzisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente.

Aspectul: Biodiversitate

SMR 2 – Conservarea pasarilor salbatice.

SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica.

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de intretinere

GAEC 7 – Pastrarea elementelor de peisaj, incluzand arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol, luand masuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetatiei nedorite si asigurarea unui nivel minim de intretinere a terenului agricol.

1. Se pastreaza elementele de peisaj, incluzand arborii izolati si terasele existente pe terenul agricol.

2. Fermierii trebuie sa previna instalarea vegetatiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

3. Pajistile permanente se intretin prin asigurarea unui nivel minim de pasunat de 0,3 UVM/ha i/sau prin cosirea lor cel putin o data pe an.

Domeniul: Sanatate publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor

Aspectul: Siguranta alimentara

SMR 4 – Principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare si proceduri in domeniul sigurantei produselor alimentare;

SMR 5 – Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste in cresterea animalelor.

Aspectul: Identificarea si inregistrarea animalelor

SMR 6 – Identificarea si inregistrarea suinelor;

SMR 7 – Identificarea si inregistrarea bovinelor;

SMR 8 – Identificarea si inregistrarea animalelor din speciile ovina si caprina.

Aspectul: Bolile animalelor

SMR 9 – Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).

Aspectul: Produse de protectie a plantelor

SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.

Domeniul: Bunastarea animalelor
Aspectul: Bunastarea animalelor

SMR 11 – Norme minime privind protectia viteilor;

SMR 12 – Norme minime de protectie a porcinelor;

SMR 13 – Protectia animalelor de ferma.

Nerespectarea de catre fermieri a normelor de ecoconditionalitate conduce la reducerea platilor sau excluderea de la plata, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai multi ani (cf. art. 91, 97 si 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013,
respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru ecoconditionalitate incepand cu anul 2016) cu exceptia cazurilor de forta majora si respectiv a circumstantelor exceptionale care au impiedicat respectarea acestor norme (cf. art.30 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare):

– decesul beneficiarului;

– incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;

– o catastrofa naturala grava, care afecteaza puternic exploatatia agricola;

– distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatie;

– o epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau integral septelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

– exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

Potrivit art. 31 din OUG nr.3/2015 – Cazurile de forta majora si circumstantele exceptionale se notifica in scris APIA, furnizandu-se in acelasi timp dovezi relevante care atesta aparitia situatiilor prevazute la art. 30 alin. (1), in termen de 15 zile lucratoare de la data la care beneficiarul sau succesorul sau in drepturi este in masura sa trimita respectiva notificare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE