septembrie 26, 2022

Subventie tomate 2019: programul de sprijin va continua si in acest an

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In Sedinta de Guvern din data de 27 februarie 2019 a fost adoptata printr-o Hotarare schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate”, pentru anul 2019. 

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in suma de 233.190.000 lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei 50.000.000 euro si se asigura din bugetul pe anul 2019.

Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se platesc intr-o singura transa.

Cererea de inscriere in program se depune la Directiile pentru Agricultura Judetene,  pana cel tarziu la data de:

20 martie inclusiv, pentru productia valorificata in perioada ianuarie-mai;

15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate in perioada noiembrie – 20 decembrie

Beneficiari eligibili

producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014, valabil in anul de comercializare a productiei de tomate;

producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;

producatorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative de eligibilitate:

– sa detina o suprafata cultivata  cu tomate in spatii protejate de minim 1000 mp, marcata la loc vizibil, cu o placa indicator inscriptionata “Program sustinere tomate, 2019“ si sa mentioneze numarul cererii depuse pentru obtinerea finantarii.

– sa obtina o productie de minim 2 kg tomate/mp;

– sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatiile protejate in anul de cerere.

– sa faca dovada productiei realizate potrivit prevederilor lit. a) si b) prin documente justificative privind comercializarea productiei.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care sa ateste comercializarea productiei de tomate obtinute din spatiile protejate se depun la Directiile pentru Agricultura Judetene pana la data de 27 decembrie 2019, inclusiv.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE