Subventie motorina 2015: documentele necesare pentru depunerea cererilor pentru trimestrul trei

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii romani pot depune cererile de plata pentru incasarea subventiilor pentru motorina utilizata in agricultura, aferente trimestrului trei, pana la sfarsitul lunii octombrie, precizeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intr-un raspuns oferit redactiei StiriAgricole.ro.

Astfel, cererile de plata trimestriale se depun in conditiile prevazute de art.8 din Hotararea Guvernului nr. 1174/2014.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al carei model este prevazut in anexa nr.8 din ordin;
 • b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • e) dovada cont trezorerie;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • g) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 • h) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta trimestrului pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.10;
 • d) dovada cont trezorerie;
 • e) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 • f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul inbunatatiri funciare, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 • a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 • b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 • c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11 din ordin;
 • d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 • e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 • f) dovada cont trezorerie;
 • g) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa la HG nr. 1174/2014, cuantumul platilor se reduce proportional pentru toate sectoarele prevazute in anexa.

Cantitatile de motorina aferente fiecarei cereri de plata, pentru care se acorda ajutor de stat prin rambursare, se determina de catre reprezentantii Centrelor Judetene ale APIA prin scaderea succesiva din totalul cantitatii inscrise pe documentele fiscale, a cantitatilor de motorina aferente fiecarei cereri de plata, pana la concurenta cantitatilor totale anuale de motorina aprobate prin acordul prealabil de finantare.

Cantitatile de motorina ce beneficieaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.

Nerespectarea de catre solicitanti a conditiilor prevazute de schema de ajutor, precum si a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii determina aplicarea de catre institutiile in drept a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat necuvenite potrivit legii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE