septembrie 19, 2021

Subventia pentru ferme mici: iata cum se completeaza un plan de afaceri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii care au in proprietate o exploatatie agricola ce are statutul de ferma mica conform prevederilor legii, pot obtine sprijin financiar prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

Sprijinul este 100% nerambursabil, se acorda in doua transe (75% la primirea deciziei de finantare si 25% in maximum 3 ani de la primirea primei transe) si este in valoare de 15.000 euro. Daca sprijinul se acceseaza pentru investitii ce vizeaza sectorul pomicol, a doua transa din sprijin se va acorda in maximum 5 ani de la primirea deciziei de finantare.

Si pentru obtinerea finantarii prin aceasta submasura este necesara conceperea unui plan de afaceri. Cerintele din acest plan de afaceri nu difera foarte mult fata de cele aferente altor masuri/submasuri, insa exista si anumite conditii speciale, care presupun anumite pregatiri in avans. Iata continutul unui plan de afaceri pentru Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

 Identificarea solicitantului

In prima rubrica a planului de afaceri, solicitantul va trebui sa-si precizeze datele personale de identificare, precum numele, prenumele, functia (procentul de actiuni detinute in cadrul entitatii economice (minimum 50%+1), sediul social, domiciliul, locul de munca (denumirea angajatorului, functia detinuta de solicitant, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea solicitantul, dupa caz), pregatirea profesionala (nivelul de studii, competente profesionale in domeniul agricol – dupa caz).

Tot in aceasta rubrica se va specifica si obiectul de activitate efectiv al exploatatiei: cultura vegetala sau cresterea animalelor.

Prezentarea exploatatiei

In aceasta categorie se vor prezenta principalele elemente din activitatea solicitantului si exploatatiei cu cel putin 24 de luni inainte de data depunerii cererii de finantare. De asemenea, se va mentiona si modul de constituire al firmei sau de preluare (daca este cazul).

Tot in aceasta rubrica se vor mentiona si numarul de salariati (daca exista), data inregistrarii exploatatiei la registrul comertului, forma sub care s-a organizat si data inregistrarii la APIA, ANSVSA, Registrul Agricol a fermei.

Prezentarea bazelor productiei

In aceasta rubrica se vor mentiona toate dotarile si mijloacele prin care proprietarul exploatatiei planuieste sa inregistreze productie. Pentru sectorul vegetal, proprietarul va mentiona totalitatea suprafetei agricole pe care o are in proprietate, in functie de: teren arabil, pajisti/pasuni, sere/solarii, pomi, vii sau alte categorii de teren.

Pentru zootehnie se va specifica numarul capete animale pe care proprietarul le are in suprafata, dupa urmatoarele categorii: cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, pasari, familii de albine sau alte specii. In tabelul urmator se vor preciza dotarile exploatatiei: magazii cereale, utilaje, grajduri, saivane, padocuri, etc.

Obiectivele propuse

In aceasta categorie, solicitantul va descrie detaliat masurile care se vor lua pentru cresterea veniturilor exploatatiei, prin restructurare si/sau modernizare, alte modalitati de imbunatatire a exploatatiei, fata de situatia prezentata la momentul depunerii Cererii de Finantare in anul 0.

In vederea modernizarii/dezvoltarii exploatatiei nu sunt permise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de  maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Pe intreaga durata de executie si monitorizare a proiectului se va pastra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat si contractat.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE