Submasura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”: sprijin nerambursabil de maximum 500.000 de euro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submasura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” vor fi sprijinite financiar investiţiile care vizeaza protejarea patrimoniului cultural sau/ si realizare a investitiilor pentru conservarea mostenirii de interes local, a asezamintelor monahale, inclusiv a modernizarii asezamintelor culturale.

Obiectivele submasurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”:

 • Sustinerea investitiilor de restaurare, conservare si accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a asezamintelor monahale inclusiv a asezamintelor culturale;
 • Punerea in valoare a mostenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducand astfel la cresterea nivelului de trai in zonele rurale;
 • Dezvoltare locala sustenabila.

Beneficiarii submasurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”:

 • comunele – definite conform Legii 215/ 2001;
 • organizatii non‐guvernamentale (ONG‐uri) definite conform OG 26/2000;
 • unitati de cult – definite conform Legii 489/2006;
 • persoane fizice autorizate/ societati comerciale care detin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Conditii eligibilitate pentru obtinerea fondurilor europene nerambursabile, prin submasura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”:

 1. Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 2. Investitia trebuie sa se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura.
 3. Solicitantul nu trebuie sa fie în insolventa sau incapacitate de plata.
 4. Investitia sa se realizeze în spatiul rural.
 5. Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa B în circuitul turistic, la finalizarea ei;
 6. Investitia se încadreaza într‐o strategie de dezvoltare nationala/ regionala/ judeteana/ locala.
 7. Solicitantul va asigura întretinerea investitiei pe o perioada de minim 5 ani, de la ultima plata.

Sprijinul nerambursabil acordat prin submasura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” va fi de:

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, care nu genereaza profit, dar nu va depasi 500.000 euro;
 • 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, generatoare de profit, dar nu va depasi 200.000 euro.

Sprijinul va fi acordat sub forma de:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plati în avans, cu conditia respectarii unei garantii bancare sau echivalente corespunzatoare
 • procentului de 100% din valoarea avansului, conform art. 45 (4) si art. 63 ale R(UE) 1305/ 2013.

Investitii (actiunile/cheltuieli) eligibile:

Investitii în active corporale pentru proiecte privind:

 1. restaurarea, conservarea, si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
 2. restaurarea, conservarea si/ sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;
 3. constructia, extinderea si/ sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
 4. modernizarea, renovarea si/sau dotarea asezamintelor culturale (camine culturale).

Criteriile de selectie se vor stabili avand în vedere principiile privind:

Pentru investitii de restaurare si conservare a patrimoniului cultural de interes local

 • potentialul turistic, în sensul prioritizarii proiectelor în localitatile rurale cu potential de dezvoltare turistic;
 • valorile culturale în functie de numarul de activitati socio‐culturale desfasurate;

Pentru investitiile de modernizare si dotare a caminelor culturale

 • gradul de deservire a populatiei, inclusiv potentialul turistic al localitatii rurale;
 • valorile culturale în functie de numarul de activitati socio‐culturale desfasurate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE