Submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”: 4.000.000 euro, pentru proiectele colective, prin PNDR 2014-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” pot fi finantate cu fonduri europene nerambursabile investitii care sa ajute la dezvoltarea comunitatilor locale.

Astfel, in cadrul Submasurii 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” pot fi sprijinite investitii de tipul:

  • creare si modernizare a infrastructurii rutiere locale si a sistemelor de alimentare cu apa/apa uzata, constituie elemente de baza pentru comunitatea rurala;
  • crearea si modernizarea infrastructurii educaționale ante si prescolara si a infrastructurii de invatamant secundar superior, cu profil resurse naturale si protecția mediului dar si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Obiectivele submasurii 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”:

  • Crearea infrastructurii rutiera de interes local si o infrastructura de apa/apa uzata imbunatatite, care vor contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale;
  • Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populația rurala si la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Beneficiarii submasurii 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”:

  • Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
  • ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school);

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat prin submasura 7.2 „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” este de:

  • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritațile publice locale si ONG-uri care nu sunt generatoare de profit si nu va depasi:

– 1.000.000 euro/ comuna, pentru investiții care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);

– 2.500.000 euro/ comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

  •  80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educaționala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE