septembrie 23, 2021

Strategia Naţională a Sectorului Pescăresc 2014 – 2020. Ce prevede și cum va fi finanțată

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În perioada 24 – 28 februarie 2014 urmează să aibă loc întâlnirea Comitetului Consultativ pentru sectorul pescăresc cu privire la dezbaterea propunerii Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014 – 2020.

În acest context, astăzi, 20 februarie 2014, s-a desfăşurat la sediul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, o reuniune preliminară pentru discutarea acestui document, la care au participat specialişti din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, ANPA, Romsilva.

„Este important să avem o strategie a sectorului pescăresc bazată pe principiile Politicii Comune în domeniul Pescuit, având în vedere că România deţine resurse piscicole, are tradiție în acest domeniu, iar sectorul pescăresc poate constitui un real motor de dezvoltare economico-socială şi de generare de locuri de muncă şi plusvaloare”, a declarat Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.

Actuala Strategie succede Planului Naţional Strategic pentru Pescuit 2007-2013 şi se fundamentează pe analiza socio-economică, coroborată cu politicile naţionale si implementarea  Politica Comună pentru Pescuit prin POP 2007-2013.

Direcţiile de acţiune prevăzute de Strategie sunt:

  • dezvoltarea acvaculturii sustenabile şi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv a prelucrării conexe
  • promovarea şi încurajarea pescăriilor şi a acvaculturii inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
  • consolidarea sistemului de inspecţie şi control
  • îmbunătăţirea activităţii de colectare a datelor
  • creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă

Prin conţinutul măsurilor prevăzute, strategia va avea impact asupra tuturor domeniilor de dezvoltare:

  • economic, prin dezvoltarea competitivităţii sectorului pescăresc;
  • de mediu, prin amplificarea serviciilor de mediu, aduse în special de acvacultura extensivă şi limitarea impactului activităţilor sectorului pescăresc, în special printr-o exploatare  durabilă a resurselor;
  • social, prin crearea de locuri de muncă şi creşterea gradului de coeziune socială şi teritorială.

Strategia va fi implementată  atât prin Planul strategic naţional multianual pentru acvacultură, 2014 – 2020 cât şi printr-un plan strategic de pescuit 2014 – 2020, iar resursele financiare pentru implementarea acesteia vor proveni de la bugetul de stat, Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi din cofinanțarea beneficiarilor de fonduri europene.

Strategia Națională a Sectorului Pescăresc 2014 – 2020 se află în dezbatere publică pe site-ul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE