Statul acorda 20.000 de lei pentru instalarea de panouri solare. Iata cum putem accesa sprijinul

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Proprietarii de gospodarii care doresc sa isi instaleze panouri fotovoltaice, vor putea accesa un sprijin de la stat in valoare de maximum 20.000 de lei, bani cu care se pot acoperi toate costurile de achizitie si de montare a sistemului, se arata intr-un proiect de act normativ, supus deja dezbaterii publice de Ministerul Mediului.

In cadrul acestui program, sunt considerate eligibile cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp, avand ca principale parti componente:

a) panouri fotovoltaice; b) invertor; c) materiale conexiuni; d) structura de montaj a sistemului; e) modul de comunicatie; f) contor inteligent care masoara cantitatea de energie produsa de sistemul de panouri fotovoltaice si care permite colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanta, in format electronic; g) tablou electric curent continuu/curent alternativ.

Cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice.

TVA aferenta cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Inscrierea solicitantului

Inscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validati care au incheiat contract de participare in vederea decontarii cu Autoritatea, in limita fondurilor alocate regiunii in care se afla imobilul pe care se implementeaza proiectul.

Instalatorul validat care a perfectat contractul de participare in vederea decontarii cu Autoritatea, efectueaza inscrierea solicitantului, cu conditia depunerii de catre acesta, a tuturor documentelor prevazute in ghid.

Inscrierea solicitantului in cadrul programului consta in:

a) identificarea solicitantului si analiza conformitatii documentelor prezentate cu conditiile impuse prin ghid;

b) introducerea in aplicatia informatica a urmatoarelor date:

atributele de identificare a solicitantului;

adresa unde se implementeaza proiectul, numarul cartii funciare;

suma solicitata prin cererea de finantare, precum si valoarea contributiei proprii;

puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat.

c) scanarea documentelor primite si introducerea lor in aplicatia informatica in format pdf, ulterior stabilirii conformitatii acestora.

d) rezervarea sumelor aferente finantarii fiecarui solicitant care intruneste conditiile referitoare la conformitatea documentelor.

Criterii de eligibilitate a solicitantului in vederea obtinerii finantarii

(1) Beneficiaza de finantare solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are domiciliul in Romania;

b) este proprietar al imobilului- constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara; in cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, este proprietar/detine un drept de folosinta si asupra imobilului- teren, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situatia in care imobilul- constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate, astfel cum rezulta din cererea de finantare;

d) imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

e) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la data inscrierii;

f) solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finantare in cadrul programului pentru acelasi imobil; in cazul in care exista mai multi proprietari asupra imobilului pentru care se solicita finantare, cererea de finantare va fi depusa doar de catre unul dintre acestia si va fi semnata de toti coproprietarii;

g) solicitantul si, dupa caz, coproprietarii se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice si verificarii sistemului de panouri fotovoltaice finantat. In cazul prevazut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toti coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finantare.

Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale,  pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente

– locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE