Sprijinul cuplat pentru zootehnie: toate informatiile necesare

Facebook
Twitter

Ordinul MADR nr.90/2019 aduce importante modificari Ordinului MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati, in ceea ce priveste acordarea subventiilor pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ).

SCZ se acorda fermierilor activi, crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine, si crescatorilor de viermi de matase, in functie de efectivul de animale determinate/kg gogosi crude determinate solicitat/e de beneficiar, din urmatoarele categorii:

-bivolite de lapte;

-ovine;

-caprine;

-taurine din rase de carne si metisii acestora;

-vaci de lapte;

-viermi de matase.

SCZ pentru ovine se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 150 si 500 de capete de femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din UAT-urile din zona montana definita in anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)3508/26.05.2015, publicata pe site-ul www.madr.ro, «Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014-2020», «Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx», pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 60 si 500 de capete femele ovine si/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-animalele din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

-animalele din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ au varsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari;

-efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere;

-sa detina registrul individual al exploatatiei completat;

-animalele pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data- limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionata/mentionate in cerere;

-berbecii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala; anterior acestor modificari, berbecii puteau fi inscrisi si in sectiunea secundara;

-efectivul de femele ovine inscrise/inregistrate in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara, pentru care se acorda SCZ, respecta raportul de sexe de minimum un berbec inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase, sectiunea principala, la 35 de femele ovine;

-efectivul de femele ovine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

Mentionam ca, solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete femele ovine si/sau berbeci beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete femele ovine si/sau berbeci.

SCZ pentru cresterea caprinelor se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

-solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 50 si maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au varsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;

-solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie;

-femelele caprine si/sau tapii de reproductie din exploatatie cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba varsta de maximum 8 ani femelele si, respectiv, 6 ani tapii de reproductie la data- limita de depunere a cererii de plata;

-efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere;

-sa detina registrul individual al exploatatiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat;

-femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinute/mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere fara penalizari a cererilor unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionata/mentionate in cerere;

-tapii pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala;

-efectivul de femele caprine inscrise/inregistrate in registrul genealogic al rasei, sectiunea principala sau suplimentara, pentru care se acorda SCZ, respecta raportul de sexe de minimum un tap inscris in registrul genealogic al aceleiasi rase, sectiunea principala, la 35 de femele caprine;

-efectivul de femele caprine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic, pentru care se acorda SCZ, respecta raportul de sexe de minimum un tap cu certificat de origine la 35 de femele caprine;

In plus, modificarile legislative stabilesc ca animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie o singura data pentru tapii de reproductie si anual pentru femelele caprine.

Potrivit art.77 din Ordin, pe langa conditiile de eligibilitate mentionate mai sus, solicitantii SCZ trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie cu cod ANSVSA.

Toti fermierii activi care solicita SCZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, cu exceptia SCZ pentru viermi de matase, care atesta ca efectivul de animale existent in exploatatia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverintei, identificat si inregistrat in RNE, este cuprins in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

Documentele specificecare insotesc cererea unica de plata sunt:

-adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea berbecilor/tapilor in registrul genealogic al rasei si inscrierea/inregistrarea oilor sau caprelor in registrul genealogic al rasei, pentru care se solicita SCZ, si respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/tap inscris in registrul genealogic al rasei, avizata de catre ANZ prin oficiile pentru zootehnie judetene;

-adeverinta eliberata de oficiul pentru zootehnie judetean, prin care se confirma respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine neinscrise si neinregistrate intr-un registru genealogic la un berbec/tap cu certificat de origine.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectueaza controale administrative si controale la fata locului, conform manualelor/ghidurilor de procedura elaborate si aprobate prin decizie a directorului general al APIA si avizate de catre directia de specialitate din MADR.

Oierii care cer Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) au obligatia in continuare sa retina in exploatatie  ovinele pentru care se solicita bani europeni pe o perioada de 100 de zile de la data limita de depunere a cererii unice de plata fara penalizari, adica 16 mai 2019 – 23 august 2019 inclusiv).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE