Sprijin pentru cultivatorii de cartofi afectați de putregai

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre prin care va fi aprobat ajutorul de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului pentru recolta 2012 şi suma totală alocată acestui ajutor de stat.

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 2.000.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

„Acest proiect are în vedere stimularea producţiei autohtone de cartofi de sămânţă şi cartofi consum şi obţinerea unor producţii de calitate superioară prin aplicarea corectă a masurilor de control în cazul depistării acestor organisme dăunătoare. Valoarea ajutorului financiar pentru recolta anului 2012 este în sumă de: 2000 mii lei. Această sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014. Menţionăm că analizele de laborator aferente recoltei anului 2012, prin care s-a confirmat prezenta organismelor de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), au fost finalizate”, se arată în proiectul de hotărâre.

Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică :

a) producătorilor agricoli, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin suprafeţe de teren insamantate cu samanta de cartof certificata conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror productie a fost afectata de organismele de carantina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus si Ralstonia solanacearum.

b)organismelor/ organizaţiilor de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Resursele financiare necesare acordării ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), dăunătoare culturii cartofului sunt în valoare totală de 2000 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE