Sprijin pentru cresterea accesului la finantare a IMM-urilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, pentru cresterea accesului la finantare prin acordarea unor garantii de stat, a fost aprobat astazi de Guvern printr-o ordonanta de urgenta.

Este vorba despre un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii IMM-urilor, sector ce reprezinta 99,7% din companiile din Romania, contribuie cu aproximativ 60% la Produsul Intern Brut si angajeaza circa 60% din forta de munca.

Programul are in vedere acordarea de garantii de stat pentru creditele, in mod diferentiat, pentru IMM-urile care intentioneaza infiintarea/dezvoltarea unor centre de agrement, precum si pentru celelalte intreprinderi mici si mijlocii, inclusiv pentru cele nou infiintate, de tip start-up, pentru care unul dintre principalele obstacole il constituie lipsa de finantare.

Prin Programul IMM Invest Romania se are in vedere acordarea de garantii de stat astfel:

1. Pentru proiectele de dezvoltare/infiintare centre de agrement procentul de garantare este de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele banacare aferente creditului garantat. Valoarea maxima a finantarii garantate de catre stat pentru proiectele de dezvoltare/infiintare centre de agrement este de 1,25 milioane lei;

2. Pentru alte proiecte decat cele de dezvoltare/infiintare centre de agrement se pot acorda garantii de stat pentru credite de investitii si/sau credit/linii de credit pentru capital de lucru contractate de IMM-uri, prin MFP, in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exclusiv comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei, iar valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane de lei pentru investitii.

IMM-urile eligibile in acest program vor beneficia de unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii, cu exceptia creditelor de investitii pentru proiectele de dezvoltare/infiintare centre de agrement, care sunt eligibile pentru acordarea unui singur credit. De asemenea, IMM-urile eligibile in program vor beneficia de una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de stat, prin MFP.

Plafonul anual al garantiilor de stat care pot fi emise se stabileste prin Hotarare de Guvern, iar conditiile de acordare a garantiilor de stat, precum si regulile de gestionare a plafoanelor anuale ale garantiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a acestei ordonante.

Durata maxima a finantarii este stabilita la 120 de luni, in cazul creditelor pentru investitii, si de maximum 24 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni.

Programul IMM Invest Romania a fost aprobat in conditiile in care au obtinut acces la finantare de la institutiile de credit 15,3% din IMM-urile active in luna septembrie 2016, in scadere de la 15,5 % la finalul anului 2014, iar 80% dintre IMM-uri nu au beneficiat niciodata de un credit bancar, potrivit raportului asupra stabilitatii financiare din decembrie 2016, publicat de Banca Nationala a Romaniei.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE