Sprijin financiar pentru producatorii de legume si fructe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume.

Conform documentului, se aproba sprijinul financiar exceptional cu caracter temporar pentru sectorul fructe si legume, care se acorda producatorilor agricoli pentru masura retragerea de pe piata in vederea distribuirii gratuite, avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016 din 10 iunie 2016 de stabilire a unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar suplimentare pentru producatorii de anumite fructe si legume.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/ 2016, sprijinul financiar se acorda pentru masura prevazuta la alin. (1) defasurata in perioada 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017.

Produsele pentru care se acorda acest sprijin financiar cu caracter temporar pentru sectorul fructe si legume sunt cele prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016, sprijinul financiar exceptional pentru plata masurii prevazute la art. 1 alin. (1), se acorda urmatoarelor categorii de beneficiari:

a) organizatii de producatori din sectorul fructelor si legumelor recunoscute potrivit prevederilor art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.

b) producatori de fructe si legume care nu sunt membri ai unei organizatii de producatori recunoscute.

Valoarea maxima a sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar necesar pentru plata ajutorului prevazut la art.1 alin. (1) este de 5.500.000 lei si se asigura ca sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola – FEGA, prin bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016.

Platile se fac in lei, la cursul de schimb euro-leu in conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) si art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului UE nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 225 din 28 august 2014.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura efectueaza platile pana la data de 30 septembrie 2017, potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 921/2016.

Platile prevazute de prezenta hotarare se acorda beneficiarilor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 909/2016 pentru stabilirea unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru producatorii din sectorul fructe si legume.

Actul normativ se afla in dezbatere publica 10 zile.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE