Sprijin cuplat vaci lapte: conditii de eligibilitate pentru a primi subventia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de vaci de lapte pot solicita si in acest an sprijin cuplat in cadrul cerereii unice de plata APIA. Pentru a veni in sprijinul fermierilor, StiriAgricole.ro va ofera conditiile complete de eligibilitate pentru acest tip de sprijin.

In conformitate cu art.75 din OMADR nr.619*)/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, SCZ pentru vacile de lapte se solicita de catre fermierii activi pentru un efectiv cuprins intre 10 si 250 de capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu exceptia celor din UAT-urile din zona montana definita in anexa 8.2 “Lista zonelor eligibile M10, M11, M13” a Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)3.508/26.05.2015, publicata pe site-ul www.madr.ro, “Informare Masuri de Mediu si Clima PNDR 2014 – 2020”, “Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”, pentru care se solicita SCZ pentru un efectiv cuprins intre 5 si 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, care nu au beneficiat de schema prevazuta la art.74, in anii anteriori, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete vaci de lapte inclusiv, care nu au beneficiat de schema prevazuta la art.74, in anii anteriori, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;

b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;

c) vacile de lapte din exploatatia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicita SCZ indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

(i) sa aiba varsta de maximum 10 ani la data-limita de depunere a cererii unice de plata, fara penalizari;

(ii) sa fie inscrise in registrul genealogic al rasei;

(iii) sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere;

(iv) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat;

d) sa aiba incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul vanzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura care sa ateste vanzarea laptelui sau a produselor lactate;

e) sa detina registrul individual al exploatatiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Conform art.751*) – Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 6 luni, prevazuta la art.75 lit.c) pct. (iii), au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in/din exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat.

Crescatorii de vaci de lapte vor primi pentru Campania 2016 un sprijin cuplat (SCZ) in valoare de 732 euro/cap animal, plafonul stabilit fiind de 81,4 milioane de euro, potrivit datelor APIA. Anul trecut, pentru Campania 2015, crescatorii de vaci de lapte au beneficiat de un sprijin cuplat de 826 euro/cap animal.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE