Sprijin cuplat vaci carne: conditii pentru a primi subventia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de vaci de carne vor fi recompensati si anul acesta cu subventii importante, mai ales daca vorbim de Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ). StiriAgricole.ro a solicitat Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sa ofere crescatorilor lista completa a conditiilor pe care acestia trebuie sa le respecte pentru a primi subventiile.

Astfel, in conformitate cu art.74 din OMADR nr.619)/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, SCZ pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) solicita SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, constituit, dupa caz, din: (i) vaci din rase de carne care nu au beneficiat de schema prevazuta la art. 75 in anii anteriori; si/sau (ii) vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de schema prevazuta la art. 75 in anii anteriori; si/sau (iii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne; si/sau (iv) tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne, obtinut din tauri din rase de carne si vaci pentru care nu se solicita schema prevazuta la art. 75; si/sau (v) tauri din rase de carne;

b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;

c) tineretul mascul pentru care se solicita SCZ trebuie sa aiba varsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatia cu cod ANSVSA sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

d) pentru tineretul femel se solicita SCZ pana la prima fatare, dar nu mai tarziu de varsta de 32 de luni la data iesirii din exploatatia cu cod ANSVSA sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

e) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne din exploatatia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba varsta de maximum 12 ani la termenul-limita de depunere a cererilor, iar taurii de reproductie din exploatatia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba varsta de maximum 6 ani la data iesirii din exploatatia cu cod ANSVSA sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;

f) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de prima zi a perioadei de retinere, cu exceptia animalelor din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne, care trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE cel putin cu 8 luni inainte de data depunerii cererii unice de plata/data iesirii din exploatatie, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat. Daca data de inceput a perioadei de retinere este anterioara datei de 1 ianuarie 2015, termenul-limita de identificare si inregistrare in RNE a efectivului de animale nu poate fi mai mic de 1 ianuarie 2015. Fara a aduce atingere altor criterii de eligibilitate, un animal este eligibil pentru sprijin daca s-au respectat cerintele de identificare si inregistrare prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European si al Consiliului sau, respectiv, in Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, in perioada de retinere;

g) sa detina registrul individual al exploatatiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie detinute in aceeasi exploatatie cu cod ANSVSA cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatia cu cod ANSVSA si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz; momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent, iar prin exceptie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins intre data de 21 iunie 2014 si data depunerii cererii unice de plata la adresa/adresele exploatatiei cu cod ANSVSA/ exploatatiilor cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere fara penalizari a cererii unice de plata, in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat sau au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in/din exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat;

i) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne si/sau taurii de reproductie din rase de carne pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;

j) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru categoria tineret mascul si/sau femel prevazuta la lit. a) pct. (iii) si (iv); anual, pentru categoria tauri din rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (v), categoria vaci din rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (i) si categoria vaci metise cu rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (ii).

Pentru categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, sunt eligibile rasele cuprinse in lista cu rasele de taurine de carne prevazuta in anexa nr. 6 respectiv: Aberdeen-Angus, Limousine, Charolaise, Galloway, Highland, Aubrac, Wagyu, Romagnola, Baltata Romaneasca – directia de exploatare carne, Hereford, Blonde d’Aquitaine, Salers, Sura de Stepa.

In ceea ce priveste sprijinul cuplat acordat bovinelor de carne, acesta a fost, pentru Campania 2015, de 1221 euro/cap animal, cel mai mare SCZ oferit vreodata in sectorul zootehnic. Anul acesta, pentru Campania 2016, crescatorii de bovine din rase de carne vor primi 690 euro/cap animal.

Pentru ANT – schema decuplata de productie in sectorul carne exista un plafon de 108,9 milioane de euro, cuantumul stabilit fiind de 92,4 euro/cap animal.

Plata ajutoarelor nationale tranzitorii si a sprijinului cuplat se efectueaza in lei la un curs de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2016.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE