septembrie 28, 2021

Sprijin cuplat pentru caprine: cum le obtineti si care e efectivul minim

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de caprine au posibilitatea sa acceseze sprijin cuplat de la APIA, in cadrul Campaniei 2018. Iata ce angajamente trebuie sa indeplineasca acestia.

Conditii de eligibilitate:

a) solicitantul SCZ C indeplineste conditia de fermier activ,

b) fermierul solicita SCZ C pentru un efectiv de minimum 50 si maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

c) fermierul cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie beneficiaza de SCZ C calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie;

d) efectivul solicitat este format din femele caprine care au vârsta de maximum 8 ani si/sau tapi de reproductie care au vârsta de maximum 6 ani la data limita de depunere a cererii unice de plata;

e) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ este identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de retinere;

f) solicitantul detine registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

g) efectivul de femele caprine si/sau tapii pentru care se solicita SCZ C trebuie mentinut in exploatatia/exploatatiile cu cod ANSVSA mentionate in cerere și/sau in exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/ grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat, pe perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererii unice de plata;

g1) efectivul de femele caprine inscrise Registrul Genealogic al rasei pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minim un tap inscris in Registrul Genealogic al aceleiași rase la 35 de femele caprine;

g2) efectivul de femele caprine neinscrise intr-un Registru Genealogic pentru care se acorda SCZ respecta raportul de sexe de minim un tap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.

Daca solicitati in cererea unica de plata sprijin cuplat doar pentru femele caprine neinscrise in RG nu solicitati sprijin cuplat pentru tapii cu certificat de origine neinscrisi in RG care asigura doar raportul de sexe de un tap la 35 femele caprine neinscrise in RG.

Alte conditii de acordare:

 • sunt eligibile la plata inclusiv femelele caprine si/sau tapii care pâna la finalul perioadei de retinere de 100 de zile, au intrat, respectiv au iesit in/din exploatatiile cu cod ANSVSA detinute de acelasi beneficiar sau in/din exploatatiile asociatiilor/cooperativelor/ grupurilor de producatori in care au fost transferate temporar pentru pasunat;
 • in cazul in care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de mine / reprezentantul legal, intreaga cerere se respinge de la plata, cu exceptia ANTZ 7 si ANTZ 8;
 • in cazul in care, in urma controlului efectuat la fata locului, s-a constatat inexactitatea inregistrarilor din registrul individual al exploatatiei pentru 12 luni anterioare controlului, solicitarea SCZ C se exclude de la plata pentru anul in curs;
  sprijinul se calculeaza pentru un efectiv de minim 50 capete caprine eligibile;
 • in cazul in care in urma tuturor controalelor administrative si la fata locului apar diferente intre animalele solicitate si animalele determinate sunt de acord cu penalitatile / excluderile de la plata conform prevederilor legislative referitoare la sanctiuni si penalitati;
 • orice schema de plata poate fi retrasa total , in scris, in orice moment, mai putin in situatiile in care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost instiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului si daca in urma controlului la fata locului au fost identificate nereguli, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014;
 • in cazul constatarii unor nereguli/fraude, A.P.I.A. intreprinde demersurile necesare recuperarii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si/sau aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • nu se acorda nici o plata daca se stabileste ca au fost create conditii artificiale pentru obtinerea platilor aferente schemelor de plata, cu scopul de a obtine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/masuri de plata conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
 • structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curtii de Conturi a României si alte structuri competente au dreptul de a verifica informatiile din dosarul cererii unice de plata precum si documentele aflate in legatura cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013);
 • animalul solicitat in cererea unica de plata pentru SCZ supus unei circumstante naturale, care se notifica la APIA in maxim 10 zile lucratoare de la data evenimentului, poate fi inlocuit cu alt animal existent in exploatatia cu cod ANSVSA pâna la data notificarii, fara pierderea dreptului la plata sprijinului, in urmatoarele conditii:
 • beneficiarul sa nu fi fost informat de APIA in privinta unei neconformitati din cererea unica de plata;
 • beneficiarul sa nu fi fost informat cu privire la intentia APIA de a efectua un control la fata locului;
 • animalul, care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala, trebuie sa indeplineasca toate conditiile de acordare la data notificarii catre APIA a cazului de circumstanta naturala;
 • beneficiarul trebuie sa depuna pentru animalul care inlocuieste animalul cu circumstanta naturala documentatia specifica
  (adeverinta prevazuta in anexa nr. 61 partea A/B din OMADR 619/2015 modificat și completat).

Drept pentru care declar urmatoarele:

 • indeplinesc conditia de fermier activ in intelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
 • datele inscrise in declaratia sector zootehnic de solicitare SCZ C si in documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte si valabile. in caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale in vigoare;
 • sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date APIA, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice si sunt de acord sa fie facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001;
 • am depus la dosarul declaratiei sector zootehnic de solicitare SCZ C documentele generale si specifice in conformitate cu omadr nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • am fost informat asupra conditiilor de eligibilitate si am primit un exemplar din ANGAJAMENTE sI DECLARAŢII.

Fermierul se angajeaza:

 • sa pun la dispozitia APIA in orice moment documentele suplimentare solicitate;
 • sa comunic in scris APIA, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate in cerere si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cerererii si data acordarii platii (conform art. 8 alin.(1) litera i din OUG 3/2015, cu modificari si completari);
 • sa comunic in scris APIA, in termen de 10 zile calendaristice, reducerea efectivului de animale in perioada de mentinere de 100 de zile de la data limita de depunere a cererii unice de plata, ca urmare a unor cazuri de circumstante naturale), in caz contrar evenimentul nu este luat in considerare iar animalele vor fi generatoare de sanctiuni;
 • daca exploatatia a fost afectata de un caz de forta majora, sa comunic in scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului (conform art. 31 alin. (1) din OUG 3/2015, cu modificari si completari), in caz contrar animalele vor fi generatoare de sanctiuni;
 • sa prezint documentele conform actelor normative in vigoare privind aparitia cazurilor de forta majora, circumstante exceptionale si circumstante naturale;
 • sa permit accesul in exploatatie pentru efectuarea controlului la fata locului;
 • sa respect normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE