Sfaturi practice privind respectarea normelor agricole benefice pentru clima si mediu

Facebook
Twitter

Ghidul pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu constituie o sinteza a aspectelor privind normele (conditiile, regulile) pe care trebuie sa le respecte fermierii in vederea accesarii subventiilor APIA in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Diversificarea culturilor consta in existenta a doua sau mai multe culturi pe terenul arabil si se aplica de catre fermierii care utilizeaza mai mult de 10 hectare de teren arabil.

Diversificare culturi pentru suprafetele de teren arabil cuprinse intre 10 si 30 hectare

Fermierul trebuie sa asigure cel putin doua culturi diferite daca utilizeaza suprafete de teren arabil cuprinse intre 10 si 30 hectare. Cultura preponderenta trebuie sa acopere maximum 75% din terenul arabil.

Diversificare culturi pentru suprafetele de teren arabil mai mari de 30 hectare

Fermierul trebuie sa asigure cel putin trei culturi diferite daca utilizeaza suprafete de teren arabil de peste 30 hectare. Cultura preponderenta trebuie sa acopere maximum 75 % din terenul arabil, respectiv doua culturi preponderente sa acopere impreuna maximum 95 % din terenul arabil.

Pragurile maxime prezentate la punctele 5.1 si 5.2 pentru diversificarea culturilor nu se aplica in cazul urmator:

In situatia in care suprafata de teren arabil este cultivata in proportie de peste 75% cu iarba sau alte plante erbacee sau este pârloaga, cultura preponderenta de pe restul suprafetei arabile trebuie sa ocupe maxim 75 % din terenul arabil ramas.

Exceptii pentru diversificarea culturilor

Exploatatiile sunt exceptate de la diversificarea culturilor in cazul in care:

a) au teren arabil mai putin de 10 ha;

b) practica agricultura ecologica – numai terenul arabil utilizat pentru productia ecologica este exceptat de la diversificare;

c) intreaga suprafata este acoperita cu culturi aflate sub apa o mare parte a ciclului de productie;

d) peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee, este teren lasat pârloaga sau face obiectul unei combinatii intre aceste utilizari, cu conditia ca suprafata arabila care nu face obiectul acestor utilizari sa fie de maxim 30 ha;

e) peste 75 % din suprafata agricola eligibila este pajiste permanenta, este utilizata pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee sau pentru culturi aflate sub apa o mare parte a ciclului de cultura sau face obiectul unei combinatii intre aceste utilizari, cu conditia ca suprafata arabila care nu face obiectul acestor utilizari sa fie de maxim 30 ha;

f) peste 50 % din suprafata arabila declarata in anul de cerere curent nu a fost declarata de fermier in cererea sa unica de plata din anul anterior si in cazul in care, pe baza unei comparatii geospatiale a parcelelor solicitate in cererea unica de plata din anul curent, se constata ca intregul teren arabil este cultivat cu o cultura diferita fata de cea din anul calendaristic anterior;

Mentinerea pajistilor permanente existente

La nivelul statelor membre sunt necesare masuri suplimentare pentru a proteja pajistile permanente. In conformitate cu art. 19 din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, mentinerea pajistilor permanente existente implica:

a) interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti permanente situate in ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si suprafata agricola totala declarate la APIA, nu trebuie sa scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabilita in anul 2015;

c) in cazul in care proportia de referinta a scazut cu peste 5 % la nivel national, se instituie obligatii la nivel de exploatatie de a reconverti terenul in pajisti permanente pentru acei fermieri care au la dispozitie teren care a fost convertit din teren cu pajisti permanente in teren pentru alte utilizari intr-o perioada din trecut, asa cum este prevazut in art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, denumit in continuare Regulamentul 639/2014. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care scaderea cu peste 5% provine din impadurire, cu conditia ca impadurirea sa fie compatibila cu mediul si sa nu includa plantatiile de specii forestiere cu ciclu de productie scurt, de brazi de Craciun sau de arbori cu crestere rapida pentru productia de energie.

Conform articolul 46 (1) al Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 (1), respectiv art. 20 din OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care terenul arabil al unei exploatatii este mai mare de 15 hectare, fermierii se asigura ca, incepând cu anul 2015, o suprafata care corespunde unui procent de cel putin 5 % din terenul arabil al exploatatiei pe care fermierul l-a declarat in conformitate cu articolul 72 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 este zona de interes ecologic.

Procentajul mentionat mai sus se poate majora in temeiul unui act legislativ al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene si va fi prevazut prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Zonele de interes ecologic sunt situate in teren arabil, cu exceptia zonelor cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie si a terenurilor agricole impadurite. Elementele de peisaj si zonele tampon situate pe marginea apelor curgatoare sau statatoare pot fi adiacente terenului arabil al exploatatiei declarat de fermier. Zonele de interes ecologic sunt situate pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizarii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE