Sectorul agricol și piața muncii: a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit

Facebook
Twitter

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a crescut faţă de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale, până la 61%, fiind mai ridicată în mediul rural comparativ cu cel urban, iar lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,3% din totalul populaţiei ocupate.

Astfel, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă avea, ca şi în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbaţi (68,7%, faţă de 53,3% pentru femei) şi pentru persoanele din mediul rural (61,7%, faţă de 60,5% în mediul urban), potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 22,5%. Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 43,1%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (82,5%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 65,0% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 44,4% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în scădere faţă de anul precedent (-107 mii persoane), deţin în continuare cea mai mare pondere (67,9%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2014 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 30,9% din populaţia ocupată.

Distribuţia pe grupe de ocupaţii relevă faptul că lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,3% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau muncitorii calificaţi (15,8%), lucrătorii în domeniul serviciilor precum şi specialiştii în diverse domenii de activitate (13,5%).

Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 28,3% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,9% în industrie şi construcţii, iar 42,7% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6172 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,8%), comerţ (18,0%) şi construcţii (10,4%).

Comparativ cu anul 2013, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-59 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în administraţie publică (-33 mii persoane), în învăţământ (-12 mii persoane), în intermedieri financiare şi asigurări şi în industria extractivă (ambele activităţi cu – 5 mii persoane fiecare). A crescut însă numărul populaţiei ocupate în industria prelucrătoare (+60 mii persoane), în comerţ şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+27 mii persoane), în sănătate (+14 mii persoane), activităţi de servicii administrative  (+11 mii persoane) şi în construcţii (+10 mii persoane).

În anul 2014, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,9 ore pe săptămână. 166 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 14,5 ore pe săptămână.

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2014 au lucrat cu program parţial 860 mii persoane (10,0%).

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE