Se va înființa un Fond de compensare a certificatelor de depozit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În ședința Guvernului din data de 26 februarie 2014 a fost aprobat Proiectul de lege privind măsurile de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

Principalele măsuri vizate de acest proiect legislativ sunt:

1. Reglementarea strictă a procedurii de acordare a licenţei de depozit, pe baza unui audit extern independent, desfăşurat de entităţi mandatate în acest scop de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. Desemnarea unui Administrator, pe bază de criterii şi norme procedurale de selecţie, obiective şi nediscriminatorii, cu atribuţii şi obligaţii în organizarea şi gestionarea regimului de evidenţă al certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit.

Entităţile mandatate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Administartorul, verifică periodic modul în care se respectă condiţiile/obligaţiile care au dus la acordarea licenţei de depozit şi regimul certificatelor de depozit şi monitorizează stocurile de seminţe de consum pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

3. Reglementarea caracterului certificatelor de depozit şi a modului de utilizare a acestora

4. Extinderea gamei de riscuri asigurabile, în cazul politelor de asigurare încheiate cu ocazia emiterii certificatelor de depozit.

5. Reglementarea situatiilor în caz de deteriorare, furt sau pierdere a registrelor și/sau a certificatelor de depozit.

6. Reglementarea situaţiilor privind inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatele de depozit.

7. Stipularea expresa a termenelor si modalitatilor de solutionare a despagubirilor solicitate pentru certificatele de depozit devenite indisponibile.

8. Organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţe de consum, în ceea ce priveşte procedurile de acordare, suspendare, şi/sau anulare a licenţei de depozit şi de soluţionare a contestaţiilor la aceste decizii.

9. Constituirea schemei de garantare a finanţărilor acordate de instituţiile finanţatoare pe baza certificatelor de depozit, care se administrează de fonduri de garantare.

10. Instituirea Fondului de compensare a certificatelor de depozit, la dispoziţia deţinătorilor legali ai acestor certificate, ca persoană juridică de drept privat organizată în condiţiile legii, în baza actului constitutiv aprobat în prealabil de ministerul de resort, cu finanţare din surse proprii.

„S-a considerat necesară îmbunătăţirea legislaţiei cadru care reglementează licenţierea depozitelor şi regimul certificatelor de depozit, care să asigure, incepând cu noua recoltă a anului 2014, operaţionalizarea şi optimizarea procedurilor de licenţiere, regimul utilizării certificatelor de depozitemise în contul recoltei depozitate, ca un mecanism alternativă de gestionare a riscurilor economice datorate tranzacţionării directe de seminţe de consum imediat după recoltare, în condiţiile cele mai nefavorabile de preţ de vânzare”, se arată într-un comunicat remis de MADR.

În document se mai precizează că va fi instituită o schemă de garantare a finanţărilor care asigură accesul fermierilor la finanţări acordate de bănci/instituţii financiare nebancare, pe baza certificatelor de depozit emise în contul recoltei depozitate. Totodată, se instituie un mecanism de compensare a deţinătorilor de certificate de depozit în situaţia indisponibilităţii stocurilor de seminţe de consum pentru care au fost emise aceste certificate, prin instituirea unui Fond de compensare a certificatelor de depozit.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 a instituit măsuri privitoare la depozitarea seminţelor de consum, la regimul de eliberare şi utilizare a certificatelor de depozit, precum şi la înfiinţarea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. În anul 2009, Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 a instituit un sistem temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, prin care au fost operate modificări de natură metodologică în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002.

Sistemul temporar de susţinere a programului reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 s-a aplicat până la data de 31 decembrie 2013, modificările aduse la dispoziţiile cuprinse în OUG nr.141/2002 şi-au încheiat aplicabilitatea, dar în fapt, în forma actuală, OUG nr.141/2002 este neaplicabilă, datorită modificărilor existente în text care nu mai pot produce efecte.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE