Cum pot fi identificate produsele alimentare cu adevărat ecologice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Aproape jumătate dintre agenţii economici care comercializează sau etichetează produse alimentare ecologice nu respectă legea. Acest fapt a fost constatat în urma unui control al ANPC, desfăşurat în luna februarie a acestui an.

„Este inadmisibil ca la aproximativ jumătate dintre operatorii economici verificaţi să fie constatate abateri de la prevederile legale în vigoare. Produsele alimentare ecologice sunt din ce în ce mai căutate de către consumatori, astfel că este imperativ ca acestea să respecte toate normele de siguranţă şi să nu expună consumatorul la niciun risc”, a declarat Marius Dunca, preşedintele ANPC.

La cumpărarea produselor alimentare ecologice acordaţi atenţie deosebită la aspectul produsului.

Urmăriţi modul de etichetare al produselor alimentare ecologice, care trebuie să conţină următoarele elemente:

a) denumirea sub care este vândut alimentul;

b) lista cuprinzând ingredientele;

c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente, care dau specificitate produsului ;

d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate;

e) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate, data limită de consum;

f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

g) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;

h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;

i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor;

j) concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în volum;

k) o menţiune care să permită identificarea lotului;

l) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevăzute.

Suplimentar etichetarea trebuie să mai conţină, obligatoriu, următoarele elemente:

(a) numărul de cod al autorităţii sau al organismului de control care reglementează activitatea operatorului care a desfăşurat cea mai recentă operaţie de producţie sau procesare;

(b) sigla Comunităţii în cazul produselor alimentare preambalate;

(c) în cazul în care se utilizează sigla Comunităţii, o indicaţie a locului unde s-a cultivat materia primă agricolă din carese compune produsul apare în acelaşi câmp vizual cu sigla, sub una dintre următoarele forme:

“Agricultura UE”, atunci când materia primă agricolă a fost cultivată în UE;
“Agricultura non-UE”, atunci când materia agricolă primă a fost cultivată în ţări terţe;
“Agricultura UE/non-UE”, atunci când o parte din materia agricolă primă a fost cultivată pe teritoriul Comunităţii, iar altă parte a fost cultivată în ţări terţe.

Indicaţia “UE” sau “non-UE” poate fi înlocuită sau completată cu numele unui stat, în cazul în care întreaga materie primă agricolă din care se compune produsul a fost cultivată în statul respectiv.

Utilizarea siglei comunitare menţionate, precum şi indicaţia locului unde s-a cultivat materia primă agricolă sunt opţionale pentru produsele importate din ţări terţe.

Nu cumpăraţi produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea, la locul de comercializare a datei durabilităţii minimale/ datei limită de consum şi a ingredientelor alergene;

Refuzaţi produsele alimentare ecologice pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare;

Refuzaţi produsele alimentare ecologice pe care nu este inscrisa data durabilitatii minimale/ data limita de consum sau dacă aceasta este modificată sau depăşită;

– La cumpărarea produselor alimentare ecologice solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs;

Nu cumpăraţi produse alimentare ecologice din locuri neautorizate; comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu va putea elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE