Se modifică structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va modifica, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern.

„Prin prezentul proiect se asigură o reglementare unitară a organizării și funcționării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările și completările aduse până în prezent la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 fiind incluse în prezentul proiect”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se vor organiza, în cadrul direcțiilor generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. Atribuţiile şi responsabilităţile, specifice structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

În documentul citat se mai arată că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2014, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice activitatea aferentă domeniului piscicultură, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în acest domeniu.

Se reglementează organizarea și funcționarea Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți preluată în cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014. Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi va funcționa în relație administrativă cu Direcția Generală Dezvoltare Rurală –Autoritate de Management pentru PNDR avându-se în vedere drepturile și obligațiile  ce decurg din statutul de  beneficiar al măsurii de Asistență Tehnică al Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, astfel cum este prevăzut atât la Cap. 16  Operațiuni de  asistență tehnică  din PNDR 2007- 2013, precum și în Măsura M20 –  Asistență  Tehnică din PNDR 2014 – 2020.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 549/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 mai 2014 și la 26 mai 2014 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de Împrumut (Proicet privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) din România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 decembrie 2007,  activitatea Unității de Management al Proicetului CAESAR s-a încheiat la data de 30.09.2014.

Proiectul prevede de asemenea și modalitatea de decontare a cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor de personal aferente activităţilor de gestionare a fondurilor comunitare (Conform prevederilor Regulamentului 1198/2006, Regulamentului 508/2014, programelor operationale aprobate de catre Comisia Europeana prin decizie, Hotărârii Guvernului nr.  442/2009 și deciziei CE de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală).

Proiectul asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 139/2014 care prevede înființarea Agenţiei Naţionale de Zootehnie, Agenției  Zonei Montane, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în subordinea ministerului precum și a Direcției monitorizare inspecții, verificare și control în cadrul aparatului central al ministerului.

„Astfel, pentru organizarea și funcționarea instituțiilor anterior menționate este necesară înființarea de noi posturi prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu un număr de 346 de posturi”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

În cadrul unor direcții pentru agricultură județene, personalul încadrat în Serviciul inspecții, implementare politici și statistici agricole are ca atribuții prevăzute în fișa postului, atât activitatea de implementare cât și activitatea de inspecție, verificare și control.

Având în vedere, pe de o parte, că în fiecare județ, prin compartimentele județene create, urmează a se desfășura activitatea de inspecții tehnice pe 6 domenii de activitate (vitivinicol, OMG, legume-fructe, agricultură ecologică, industrie alimentară, cereale și fertilizanți), iar pe de altă parte, prevederile art. 4 din Legea 139/2014, potrivit căruia „personalul structurilor care se desființează (…) se preia de instituțiile publice la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestor instituții”, prin prezentul proiect se propune preluarea unui număr de maxim 6 posturi cu personalul aferent.

Preluarea se face prin transfer în interesul serviciului sau, în situația în care, la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, numărul personalului cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control este mai mare decât numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1), preluarea personalului se va face urmare testării organizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE