Se modifică ordonanța privind schema de ajutor de stat în sectorul zootehnic

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor s-a instituit schema de ajutor de stat, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

„Ținând cont de numărul mare al documentelor justificative aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile, care trebuie depuse cu cererea de plată, precum și circuitul acestora în vederea obținerii avizelor corespunzătoare, se impune prelungirea perioadei de depunere a acestora de la 10 zile lucrătoare la 30 zile lucrătoare”, se precizează în nota de fundamentare a unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat în dezbatere publică de MADR, și care răspunde solicitărilor formulate de fermieri.

Aceste documente justificative sunt:

a) memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANARZ;

b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (2) în luna pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANARZ;

c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată;

d) documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat;

e) copia certificatului de producător/copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată.

De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, persoanle fizice pot desfășura activitate economică în sectorul agricol în baza atestatului de producător,  certificatul de producător emis în temeiul  Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi utilizat până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.145/2014.

Având în vedere că procedura de obținere a atestatului de producător necesită o perioadă îndelungată de timp de la depunerea solicitărilor, centralizarea acestora de către primării și transmiterea acesteia către Consiliile județene, până la tipărirea atestatelor și distribuirea lor producătorilor agricoli, beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi a costurilor aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, nu pot depune atestatul de producător în termenul de 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat. Deținerea atestatului de producător reprezintă o condiție de eligibilitate pentru a putea beneficia de schema de ajutor de stat menționată anterior.

Astfel, partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:”

Partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE