Se modifica normele de accesare a Programului National Vitivinicol 2014 – 2018

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a postat pe propriul site un proiect legislativ de modificare si completare a Anexei la Ordinul nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014 – 2018.

La punctul 1, lit. b) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“b) solicitanti – persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal in Romania care propun programe de investitii, altele decat cele finantate prin Programul national de dezvoltare rurala pentru perioada 2014-2020, denumit in continuare P.N.D.R., si care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

  • detin sau exploateaza plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare R.P.V., cu destinatia de productie D.O.C. si/sau I.G. si autorizate in acest sens, si produc si imbuteliaza vinuri cu D.O.C. si/sau vinuri cu I.G., in procent de cel putin 25% din productia totala de vin;
  • achizitioneaza struguri pentru vin cu destinatia de productie D.O.C. si/sau I.G., produc si imbuteliaza vinuri cu D.O.C. si/sau vinuri cu I.G., in procent de cel putin 25% din productia totala de vin.

Solicitantii trebuie sa fie:

  • intreprinderi mici si mijlocii cu mai putin de 50/250 de angajati si cu o cifra de afaceri anuala sau un bilant sub 10/50 milioane euro; sau
  • microintreprinderi cu mai putin de 10 angajati si cu o cifra de afaceri anuala sau un bilant sub 2 milioane euro; sau
  • intreprinderi cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 200 milioane euro si care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sau a microintreprinderilor;
  • sa indeplineasca prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completarile ulterioare”.

Punctul 3.3. se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3.3.– Pentru intreprinderi cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri anuala mai mica de 200 milioane euro, conform definitiei de la punctul 1, lit.b), rata sprijinului se reduce la jumatate ”.

Punctul 5.2., se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5.2. – Pentru a realiza demarcarea fata de Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (P.N.D.R. 2014 – 2020), cheltuielile eligibile prin Programul National de Sprijin in sectorul vitivinicol 2014 – 2018 (P.N.S. 2014 – 2018) nu vor fi eligibile in P.N.D.R. 2014 – 2020; in sectorul prelucrarii produselor vitivinicole, solicitantii care au accesat sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.S. 2014 – 2018 nu vor accesa sprijin pentru modernizare/renovare prin P.N.D.R. 2014 – 2020, decat dupa finalizarea proiectului P.N.S. 2014 – 2018. Solicitantii pot accesa investitii noi in sectorul vitivinicol in cadrul sub-Masurii 4.2 din P.N.D.R. 2014 – 2020 si inainte de finalizarea investitiei derulate prin P.N.S. 2014 – 2018.

Punctul 7.1., lit.b2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b2 –in cazul solicitarii platii in avans, autorizatia de renovare/modernizare pentru aceste investitii (vinoteca, sali de prezentare), dupa caz”.

Dupa punctul 7.2., lit. g), se introduce o noua litera, litera h), care va avea urmatorul cuprins:

“h) – Plata sprijinului financiar catre solicitant se poate face si in avans, in conditiile in care:

  • i) se solicita in cerere, in baza programului aprobat, inainte de executarea investitiei;
  • ii) programul de investitii a fost aprobat de catre A.P.I.A.;
  • iii) solicitantul a constituit o garantie constand intr-o suma egala cu 110% din valoarea sprijinului solicitat in avans, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • iv) in conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, o garantie poate fi constituita sub forma de: a) depozit in numerar; b) scrisoare de garantie bancara.

Garantia trebuie constituita pentru o perioada egala cu perioada de desfasurare a investitiei, la care se adauga 90 de zile si se depune odata cu declaratia de incepere a acesteia.

La punctul 7.7. dupa lit. g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

“h) autorizatia de renovare/modernizare pentru investitiile care cuprind operatiuni de renovare/modernizare a structurii de prezentare/vanzare(vinoteca, sali de prezentare), dupa caz, pentru care nu s-a solicitat plata in avans”.

La punctul 7.7., lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) sa accepte orice verificare (atat a documentelor, cat si la fata locului) efectuata de catre autoritatile competente insarcinate cu controlul tuturor platilor solicitate din F.E.G.A. si sa permita/sa faciliteze accesul in spatiile administrative si de productie”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE