Se modifica legea vanzarii terenurilor. Iata care sunt schimbarile

Facebook
Twitter

In Sedinta Guvernului din 23 noiembrie 2020 a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan.

La nivel national, in perioada 1 ianuarie – 13 octombrie 2020, au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare terenurile agricole situate in extravilan, din care in perioada 1 aprilie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar in perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020 au fost depuse 21.993 de cereri, aflate in curs de solutionare, pentru care au fost emise actele necesare perfectarii contractelor de vanzare.

Aceste din urma cereri, inregistrate pana la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin incheierea contractelor de vanzare conform procedurii simplificate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Conform prevederilor actului normativ aprobat in Sedinta de Guvern, cererile prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare pentru terenurile agricole situate in extravilan, precum si cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de catre titularul dreptului de preemtiune, se solutioneaza cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, arendasilor, proprietarilor vecini, precum si al statului roman, prin Agentia Domeniilor Statului, in aceasta ordine, la pret si in conditii egale, atestata prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru terenurile cu o suprafata mai mare de 30 hectare, respectiv directiile pentru agricultura judetene, pentru terenurile cu o suprafata de pana la 30 hectare, dupa caz.

In cazul in care titularii dreptului de preemtiune nu au manifestat, in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei, intentia de cumparare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vanzare, autoritatea publica locala din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul emite adeverinta de libera vanzare.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pana la data de 31 ianuarie 2021.

Avizele finale sau adeverintele de libera vanzare se emit in maximum 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si sunt valabile pana la 31 ianuarie 2021.

Subliniem ca procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta vizeaza solutionarea cererilor prin care a fost solicitata afisarea ofertei de vanzare pentru terenurile agricole situate in extravilan, inregistrate la autoritatea competenta in perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2020, precum si a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de catre titularul dreptului de preemtiune, insotite de documente justificative, iar avizele si adeverintele emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza valabilitatea.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE