Se modifică legea pajiștilor! Cum îi vor afecta schimbările pe cei care vor fonduri europene și subvenții

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vrea să amâne aplicarea legii pajiștilor și să modifice o serie de prevederi ale actului normativ, prin Ordonanță de Urgență.

„În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015. În cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației”, se precizează într-un proiect de Ordonanță de Urgență, pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii.

Prezentul proiect completează definiția „utilizatorului de pășuni și fânețe” cu categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, constituite conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, reglementează ca încheierea contractelor de închiriere/concesiune pajiști să se facă cu respectarea dreptului de preferință al asociațiilor de crescători de animale și/sau persoane juridice din cadrul unității administrativ-teritoriale, al persoanelor fizice din cadrul unității administrativ-teritoriale, al asociațiilor de crescători de animale și/sau persoane juridice din altă unitate administrativ-teritorială, precum și al persoanelor fizice crescători de animale din altă unitate administrativ-teritorială, în această ordine și în condiții egale.

Totodată, proiectul de Ordonanță de Urgență clarifică prevederile cu privire la excepțiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor ocupate de pajiști, în sensul că, pentru obiectivele de investiții cărora nu li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, precum și pentru cele exceptate, nu se face recuperarea din terenuri neproductive a suprafețelor scoase din circuitul agricol.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE