Se depun cererile de finanţare prin Programul Operațional pentru Pescuit

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) a deschis sesiunea de primire a cererilor de finanţare prin Programul Operațional pentru Pescuit (POP). Cererile se pot depune până pe 29 noiembrie 2013.

Cererile de finanțare pot fi depuse pentru următoarele măsuri/acţiuni/operaţiuni, pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform măsurilor din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit:

  • Măsura 2.1 : Acvacultură – Acţiunea 4 “Măsuri pentru mediul acvatic” – Operaţiunea 3 “Acvacultura durabila in situri Natura 2000”, având alocată pentru această sesiune suma de 2.500.000 euro;
  • Măsura 3.1. Acţiuni colective – Actiunea: Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători, având alocată pentru această sesiune suma de 1.000.000 euro;
  • Măsura 3.3. Porturi de pescuit, locuri de debarcare şi adăposturi – Actiunea 1: Investiţii în porturi de pescuit existente, având alocată pentru această sesiune suma de 10.000.000 euro.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentelor Regionale, în intervalul 8.30-16.30, până în data de 29.11.2013. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri/acţiuni/operaţiuni.

În cazul măsurilor ce implică evaluarea tehnică şi financiară, pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE