Se dă startul înregistrărilor pentru schema de ajutor de minimis

Facebook
Twitter

În baza prevederilor art. 4 din Anexa la H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în data de 14.06.2013 s-a publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice perioada de derulare a primei sesiuni de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare, respectiv 16.08 -31.10.2013.

Conform Anexei 1 la Ghidul solicitantului-Revizia 1 publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice în 15.07.2013, Cererile de acord pentru finanţare se vor înregistra on-line. După validarea înregistrării on-line a Cererilor de acord pentru finanţare, conform art. 4, alin.(4) din Anexa la H.G. nr. 274/2013, Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se depun sau se transmit prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, în prima sesiune ce se va derula în perioada 16.08 – 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

I. înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare

În perioada 16.08.2013-31.10.2013, înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se va realiza, în limita bugetului anual alocat schemei de 400 mil. lei, după următorul program:

 • de luni până vineri, între orele 08:30 – 17:00.
 • Cererea de acord pentru finanţare se va înregistra on-line de către întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis prin accesarea formularului disponibil la adresa www.mfinante.gov.ro. Se vor avea în vedere următoarele informaţii:
 1.  denumirea întreprinderii
 2. Codul de identificare fiscală (Cod Unic de Identificare CUI)
 3. Denumirea activităţii pentru care se solicită finanţare
 4. Codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţare
 5. Valoarea proiectului de investiţii (lei)
 6. Valoarea ajutorului de minimis solicitat (lei)
 7. Numele si prenumele persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea
 8. Funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

Completarea tuturor informaţiilor este obligatorie.

În cazul în care informaţiile referitoare la CUI, cod CAEN sau valoarea ajutorului de minimis solicitat sunt incorecte, cererea de inregistrare on-line se respinge şi se transmite un mesaj de eroare.

Informaţiile prezentate în Cererea de acord pentru finanţare înregistrată on-line trebuie să fie identice cu cele din Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative depusă/transmisă la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice.

 • În scopul verificării facile a stării de prelucrare a cererii înregistrate on-line, trebuie reţinut numărul de înregistrare care va fi atribuit de sistemul informatic.
 • După completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea/verificarea informatiilor, până la sfârşitul zilei, sistemul va pune la dispoziţie recipisa de înregistrare a cererii.

Recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare va conţine:

 • toate datele transmise de întreprindere,
 • ziua, ora, minutul şi secunda la care a fost înregistrată on-line Cererea de acord pentru finanţare,
 • informaţii privind perioada în care se poate depune/transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative.

• După epuizarea bugetului anual alocat, schemei, sistemul informatic va respinge Cererile de înregistrare on-line.

• Zilnic, la ora 10:30, pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice se publică lista Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare.

II. înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

După validarea înregistrării on-line, Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documente justificative, se depune sau se transmite prin poştă sau alte servicii de curierat, în perioada comunicată prin Recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”.

Cererea de acord pentru finanţare va fi însoţită de recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare, în copie. Informaţiile prezentate în Cererea de acord pentru finanţare înregistrată on-line trebuie să fie identice cu cele din Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documente justificative, depusă/transmisă la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Registratura generală, se va efectua după următorul program:

 • • în perioada 16-31.08.2013, între orele 08:30 – 17:00 (inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică);
 • • în perioada 02.09-31.10.2013 sau până la expirarea termenelor de depunere a cererilor validate prin procedura on-line, în timpul programului de lucru al Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:

– de luni până joi, între orele 08:30 – 17:00 şi
– vineri, între orele, 08:30-14:3

Având în vedere că procedura de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice presupune aplicarea numărului de înregistrare pe Cererea de acord pentru finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

 • În cazul depunerii la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice a Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor documente justificative, se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare, restul documentelor justificative fiind predate în plic închis;
 • În cazul transmiterii prin poştă a Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative în plic închis, se va deschide plicul şi se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare;
 • În cazul transmiterii prin alte servicii de curierat a Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare, restul documentelor justificative fiind predate în plic închis.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE