Schimbari pentru Sistemul national antigrindina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, un proiect de lege privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024.

Programul de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor se afla in etapa a XVIII a, implementarea acestuia continundu-se pana la crearea in Romania a unui Sistem national coerent, in masura sa asigure protectia populatiei si a economiei la efectele si pagubele provocate de caderile de grindina si a secetei severe din Sudul si Sud-Estul Romaniei.

Obiectivele Programului se vor atinge treptat, pe masura implementarii Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit legii mai sus mentionate prin hotarari ale Guvernului se stabilesc, anual, obiectivele, ca si fondurile ce urmeaza a fi alocate pentru realizarea acestora.

Pana in prezent, in cadrul celor 17 etape de dezvoltare ale Programului, s-au realizat urmatoarele obiective:

– proiecte tehnice, executie lucrari si achizitie echipamente, exploatarea operationala cu 8 puncte de lansare si omologarea partiala in configuratia cu 11 puncte de lansare a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova;
– Centrul Zonal de Coordonare MOLDOVA si Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iasi – operare cu 5 puncte de lansare in vederea omologarii;
– proiecte tehnice si executie lucrari de C+M, dotari si omologare partiala cu 7 Puncte de lansare pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 2 Vrancea;
– proiecte tehnice si executie lucrari C+M pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Timis;
– proiecte tehnice si detalii de executie pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Mures;
– proiecte tehnice si detalii de executie pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Oltenia;
– efectuarea bilantului de mediu prin exploatarea Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova;
– efectuarea de studii de meteorologie, climatologie si hidrologie privind impactul aplicarii tehnologiilor de interventii active in atmosfera;
– studiu de fezabilitate «Dezvoltarea capabilitatii combaterii caderilor de grindina si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active in atmosfera si aplicatii in agricultura a Centrului Zonal de Coordonare MOLDOVA si a Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structura»
– studiu de fezabilitate “Dezvoltarea capabilitatii de combatere a caderilor de grindina a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova prin realizarea Punctului de lansare Tisau”;

Fiecare din unitatile mentionate asigura protectia la caderile de grindina a populatiei si a principalelor bazine pomicole si viticole din judetul mentionat si din 2-4 judete limitrofe.

In cadrul etapei a XVIII-a 2017 a Programului sunt prevazute a se realiza urmatoarele obiective:

– Studii, proiecte tehnice, executie lucrari, achizitie echipamente si dotari, in conditiile legii, pentru «Dezvoltarea capabilitatii combaterii caderilor de grindina, coordonarea integrata a sigurantei spatiului aerian si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active in atmosfera si aplicatii in agricultura a Centrului Zonal de Coordonare MOLDOVA si a Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structura»;
– Studii, proiecte tehnice, executie lucrari, achizitie echipamente si dotari, in conditiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 2 Vrancea.
– Studii, proiecte tehnice si executie lucrari, in conditiile legii pentru Centrul Zonal de Coordonare TRANSILVANIA-Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Mures.
– Studii, proiecte tehnice, executie lucrari, achizitie echipamente si dotari, in conditiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Timis.
– Studii, proiecte tehnice, executie lucrari, achizitie echipamente si dotari, in conditiile legii, pentru ”Dezvoltarea capabilitatii de combatere a caderilor de grindina a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova”.
– Studii, proiecte tehnice, executie lucrari, achizitie echipamente si dotari in conditiile legii, pentru Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Oltenia;
– Studiu de fezabilitate pentru realizarea Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Maramures;
– Studiu privind conceptia de elaborare si/sau achizitie implementare a tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor;
– Programe experimentale prin experimente locale de mica amploare pt cresterea/uniformizarea precipitatiilor in regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul si nord-estul Romaniei;
– Studii privind conceptia de sistem si strategii de dezvoltare a sistemului si a unitatilor din structura.

Pentru finantarea acestora suma disponibila in urma rectificarii este de 100.000,00 mii lei credite de angajament din care 14.078 mii lei credite bugetare.

Urmare rectificarii bugetare pe anul 2017 se diminueaza suma alocata pentru realizarea etapei a XVIII a 2017 de la 21.078 lei la 14.078 mii lei.

Prin prezentul proiect de hotarare a Guvernului se solicita modificarea anexei la HG nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizarea a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si se stabilesc fondurile necesare ce se asigura de la bugetul de stat, in acest scop.

Mentionam ca au fost indeplinite procedurile stabilite de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Schimbari preconizate

Se diminueaza suma alocata pentru realizarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizarea a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024, de la 21.078 mii lei credite bugetare la 14.078 mii lei si totodata se asigura redistribuirea creditelor bugetare intre obiectivele etapei a XVIII a 2017 prevazute la pct. II „Credite bugetare” din anexa la HG nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024.

Programul national antigrindina si stimulare a precipitatiilor este, in conformitate cu prevederile Legii 173/2008 privind interventiile active in atmosfera, un program national, strategic, interdisciplinar, avand caracter bivalent, de cercetare si operational. Etapele anuale ale programului se stabilesc, potrivit aceleasi legi prin Hotarare a Guvernului, stabilindu-se obiectivele si dimensionandu-se resursele in functie de sumele cuprinse in legile bugetare anuale. Astfel, in vederea respectarii prevederilor Legii 500/2002 a finantelor publice, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti fiecarui obiectiv, sumele aferente finantarii acestora vor fi incluse in programul anual de investitii al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in functie de natura cheltuielilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE