Sanctiunile pe care le risca fermierii daca nu respecta normele de ecoconditionalitate

Facebook
Twitter

Fermierii romani care acceseaza plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, precum si plati compensatorii de dezvoltare rurala trebuie sa respecte o serie de norme obligatorii privind ecoconditionalitate. In cazul nerespectarii lor, agricultorii pot fi sanctionati sau isi pot pierde cu totul subventiile, potrivit „Ghidului fermierului privind ecoconditionalitate”.

Ecoconditionalitatea – ca parte componenta a PAC – este un mecanism care conditioneaza acordarea sprijinului financiar din fonduri europene si de la bugetul national (plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, plati compensatorii de de dezvoltare rurala si anumite masuri de piata), de respectarea unor norme obligatorii referitoare la urmatoarele domenii: Mediu, schimbari climatice, bunele conditii agricole ale terenurilor, Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor si Bunastarea animalelor, precum si mentinerea terenurilor in bune conditii agricole si de mediu.

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor si masurilor de sprijin prezentate mai sus trebuie sa respecte aceste norme pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor (inclusiv pe cele nesolicitate la plata si pe cele care nu mai sunt folosite in scopul productiei).

Fermierii care participa la „Schema simplificata pentru micii fermieri” nu primesc sanctiuni administrative pentru nerespectarea eco-conditionalitatii (art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013). Totusi, in cazul in care acceseaza si masuri compensatorii de dezvoltare rurala (M10, M11, M13, M8, M15, M214, M221, M215), acestia pot fi supusi controlului privind respectarea normelor de ecoconditionalitate prin selectia in esantionul de control si, in cazul constatarii de neconformitati, le vor fi aplicate sanctiuni aferente masurilor pentru care exista angajamente.

Pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala se aplica cu prioritate cerintele specifice acestor masuri, iar elementele privind ecoconditionalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate in cadrul acestor masuri. Nerespectarea de catre femieri a normelor de ecoconditionalitate conduce la reducerea platilor sau excluderea de la plata a cererii de sprijin, pe unul sau mai multi ani, dupa caz.

Nerespectarea de catre fermieri a normelor de ecoconditionalitate conduce la reducerea platilor sau excluderea de la plata, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai multi ani (conform art. 91, 97 si 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, art. 38-40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, respectiv Ordinului MADR privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru campania 2016), cu exceptia cazurilor de forta majora sau circumstante exceptionale care au impiedicat respectarea acestor norme (conf. art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013 si art. 30 alin.1 din OUG nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare):

  • decesul beneficiarului;
  • incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;
  • o catastrofa naturala grava care afecteaza puternic exploatatia agricola;
  • distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatia agricola;
  • o epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau integral septelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
  • exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

Fermierul trebuie sa comunice aceste cazuri la APIA printr-o Instiintare, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care este in masura sa faca acest lucru, prezentând totodata, centrului local/judetean la care a depus cererea, documentele care sa ateste aparitia acestor cazuri.

Constatarea respectarii sau nerespectarii cerintelor de ecoconditionalitate se realizeaza prin actiunile de control (administrativ si control clasic pe teren) desfasurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA, conform prevederilor legislatiei europene.

Sanctiunile se stabilesc conform prevederilor Ordinului MADR privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru nerespectarea normelor de ecoconditionalitate, tinând cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate: amploarea, gravitatea, persistenta si repetarea nconformitatii, precum si de faptul daca nerespectarea este urmare a neglijentei sau actiunii intentionate a fermierului.

Amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinata tinând cont, in special, de impactul neconformitatii, care poate fi extins si la alte exploatatii sau limitat la exploatatia respectiva.

Gravitatea unui caz de neconformitate depinde in special de importanta consecintelor acestuia, tinând seama de obiectivele cerintei sau standardului in cauza.

Persistenta unui caz de neconformitate se refera la durata pe parcursul careia se manifesta efectele neconformitatatii, precum si la posibilitatea de a pune capat efectelor acesteia prin mijloace rezonabile.

Repetitia presupune nerespectarea aceleasi norme, cerinte sau standard de mai multe ori in cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, cu conditia ca fermierul sa fi fost informat despre cazul precedent de nerespectare, iar acesta sa fi avut posibilitatea, dupa caz, de a lua masurile necesare pentru a remedia situatia.

In cazul in care neconformitatea se datoreaza „neglijentei” fermierului, adica unor greseli neintentionate comise de acesta, procentul reducerii este de maximum 5 %, iar in caz de neconformitate repetata, de maximum 15 %, in functie de gravitatea, amploarea si persistenta consecintelor neconformitatii (art. 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 si art. 39 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014).

Totusi, un anumit caz de nerespectare, care nu constituie un risc direct pentru sanatatea publica sau pentru sanatatea animalelor, in situatii bine justificate, poate fi considerat ca fiind minor, tinând cont de gravitatea, amploarea si persistenta nerespectarii, fermierul nefiind sanctionat daca a intreprins masuri de remediere a neconformitatii, in urma notificarii transmise de APIA.

In cazul unei neconformitati deliberate (intentie), procentul reducerii este de minimum 20% si se poate ajunge pâna la excluderea totala din una sau mai multe scheme de ajutor si se poate aplica pentru unul sau mai multi ani calendaristici (art. 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 si art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. nr. 640/2014).

Potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „fapta este savârsita cu intentie când autorul prevede rezultatul faptei sale si fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat.” Prin urmare, autorul (fermierul) cunoaste ca fapta sa este urmata de o sanctiune si totusi o infaptuieste.

Intentia poate fi apreciata/incadrata de catre inspectorul de teren, urmare a constatarilor din teren si/sau de catre functionarul APIA, responsabil cu instrumentarea cererii de plata, la controlul administrativ al cererii de plata.

Articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013 – Clauza de eludare, precizeaza ca „nu se acorda niciun avantaj prevazut in cadrul legislatiei agricole sectoriale persoanelor fizice sau juridice in privinta carora s-a stabilit ca au fost create in mod artificial conditiile cerute in vederea obtinerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislatiei respective”.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE