AFIR

S-a lansat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru masura 6.3 – dezvoltare ferme mici

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

AFIR a lansat recent versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru masura 6.3 – dezvoltare ferme mici, schema de finantare care beneficiaza in acest an de o alocare totala de 100 de milioane de euro fonduri europene (79 milioane euro – zona non-montana si 21 milioane de euro – zona montana).

Solicitantii vor putea sa-si depuna proiectele de finantare pentru aceasta submasura incepand cu data de 3 mai pana la 31 iulie, ora 17.00, potrivit unei comunicat al Ministerului Agriculturii.

Submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se incadreaza, conform prevederilor art.19 din Regulamentul nr. (CE) 1305/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura 06 „Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” si contribuie la domeniul de interventie DI 2A „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole”.

Solicitantii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate si/ sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

– sa fie persoane juridice române;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;

– sa aiba studii minime de 8 ani clase;

– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata si autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1).

Solicitantul nu poate fi actionar intr-o alta microintreprindere/ intreprindere mica agricola care acceseaza/ a accesat submasura 6.3. Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atât pentru solicitant/beneficiar, cât si pentru cedenti. Nu este admisa farâmitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O.
 • este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
 • este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul agricol.

In cadrul unei familii (sot/ sotie) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferenta accesarii submasurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Contractele care confera dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole trebuie sa fie incheiate in numele solicitantului si sa fie valabile la momentul depunerii cererii de finantare.

In ceea ce priveste cladirile asupra carora se intervine cu modernizari/ extinderi si terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrari de contructii montaj, contractele care confera dreptul de folosinta vor fi incheiate pe o perioada egala cu perioada de implementare si monitorizare a proiectelor.

In cazul exploatatiilor care detin animale, acestea vor fi in proprietatea persoanei autorizate/ societatii.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevazuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin exceptie, in cazul pepinierelor, marja de fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nici o situatie, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin conditiile de eligibilitate. Pe intreaga durata de executie si monitorizare a proiectului se va pastra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat si contractat.

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte masuri care privesc activitati agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, pâna la acordarea celei de-a doua transe de sprijin. Este permisa accesarea submasurii non-agricole 6.2/ 6.4 in acelasi timp cu submasura 6.3, dar prin Cereri de finantare diferite.

Conditii de eligibilitate pentru submasura 6.3 – dezvoltare ferme mici

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici
 • sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica;
 • sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
 • sa prezinte un Plan de afaceri;
 • nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
 • o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura;
 • in cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului);
 • in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solarii (inclusiv tunele joase) si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.
 • implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului;
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de
 • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect;
 • sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa7 a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de finantare;

Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi 3/5* ani (*5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finantare.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de afaceri.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE