S-a lansat versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Facebook
Twitter

AFIR a lansat recent versiunea finala a Ghidului solicitantului pentru masura 6.3 – dezvoltare ferme mici, schema de finantare care beneficiaza in acest an de o alocare totala de 185 milioane de euro, fonduri europene, impartita astfel: sectorul vegetal are alocate 79 milioane de euro, cel zootehnic are 60 milioane de euro, zona montana dispune de 14 milioane de euro, iar fermele de familie de 32 milioane de euro.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea investitiilor pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Beneficiarii acestei submasuri sunt fermierii, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor, potrivit Ghidului solicitantului.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca inainte de depunerea Cererii de finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in Cererea de finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”.

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili, iar investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard).

De asemenea, investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin submasura. Totodata, solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei.

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice. Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:

  • – rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul Persoanelor fizice autorizate, Intreprinderilor individuale si Intreprinderilor familiale, in declaratia privind veniturile realizate (formularele 200 si/ sau 221 insotite de Anexe). Exceptie fac solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale si cei care nu au inregistrat venituri din exploatare. Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitate se vor atasa documente care demonstreaza situatia de calamitate.
  • – in cazul in care anul precedent depunerii Cererii de finantare este anul infiintarii, nu se analizeaza rezultatul operational, care poate fi negativ.

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1.

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii”.

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013).

Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013).

Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.

Investitia va respecta legislatia in vigoare (mentionata la capitolul Legaturi cu alte prevederi legislative din fisa tehnica a masurii) din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara.

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat

Sprijinul nerambursabil pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO (valoare productie standard) si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica pana la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi pentru proiectele care prevad achizitii simple maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici, iar pentru proiectele care prevad constructii-montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal sau maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

Pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate sprijinul va fi de maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi pentru proiectele care prevad achizitii simple: maximum 500.000 euro; pentru proiectele care prevad constructii- montaj: maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, iar pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate: maximum 2.000.000 euro;

In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

Fermierii romani au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, care dispune de a alocare totala de 9,5 miliarde de euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE